Είστε εδώ

Έρευνα

Εκτύπωση σελίδας

Δημοσιεύσεις Έρευνα

Έρευνα: Μέσο Κόστος Ελληνικών Βιβλίων για το έτος 2007

HEALLINK-ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ιωάννινα, 2008
Επιμέλεια έκδοσης: Δρ. Γεώργιος Ζάχος 
Υπεύθυνoι σύνταξης: κ.κ. Βασίλης Πολυχρονόπουλος και Δήμητρα Τσάμη

Κάθε Βιβλιοθήκη, ανεξάρτητα από μέγεθος και τύπο, διαθέτει μέρος του προϋπολογισμού της για την προμήθεια βιβλίων. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού προσκτήσεων βιβλίων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η ύπαρξη στοιχείων για το μέσο κόστος των βιβλίων. 

Undefined

Έρευνα: Απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω των έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ

HEALLINK-ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ιωάννινα, 2007
Επιμέλεια έκδοσης: Δρ. Γεώργιος Ζάχος
Υπεύθυνoς σύνταξης: κ. Βασίλης Πολυχρονόπουλος

Τα έργα που υλοποίησαν οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες με χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ) έδωσαν τη δυνατότητα να καλυφθούν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού τις οποίες αντιμετώπιζαν.

Undefined

Έρευνα: Μέσο Κόστος Ελληνικών Βιβλίων για το έτος 2006

HEALLINK-ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ιωάννινα, 2007
Επιμέλεια έκδοσης: Δρ. Γεώργιος Ζάχος
Υπεύθυνoς σύνταξης: κ. Βασίλης Πολυχρονόπουλος

Undefined

Έρευνα: Μέσο Κόστος Ελληνικών και Ξενόγλωσσων Βιβλίων για το έτος 2005

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κάθε Βιβλιοθήκη προβαίνει ετησίως στην κατανομή κονδυλίων για την αγορά βιβλίων, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη της συλλογής της, η Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΠΑΒ) προέβη στην πραγματοποίηση μιας έρευνας που αφορά στο Μέσο Κόστος Βιβλίων, ελληνικών και ξενόγλωσσων, για το έτος 2005. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι η παροχή ενός εργαλείου προσεγγιστικής εκτίμησης των κονδυλίων που απαιτούνται από τις Βιβλιοθήκες για την αγορά βιβλίων, συμβάλλοντας έτσι στην όσο το δυνατό καλύτερη διαχείριση του προϋπολογισμού τους.

Undefined

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Έρευνα
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0