Είστε εδώ

Έρευνα: Μέσο Κόστος Ελληνικών και Ξενόγλωσσων Βιβλίων για το έτος 2005

Εκτύπωση σελίδας

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κάθε Βιβλιοθήκη προβαίνει ετησίως στην κατανομή κονδυλίων για την αγορά βιβλίων, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη της συλλογής της, η Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΠΑΒ) προέβη στην πραγματοποίηση μιας έρευνας που αφορά στο Μέσο Κόστος Βιβλίων, ελληνικών και ξενόγλωσσων, για το έτος 2005. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι η παροχή ενός εργαλείου προσεγγιστικής εκτίμησης των κονδυλίων που απαιτούνται από τις Βιβλιοθήκες για την αγορά βιβλίων, συμβάλλοντας έτσι στην όσο το δυνατό καλύτερη διαχείριση του προϋπολογισμού τους. Η μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρέχονται πινακοποιημένα στατιστικά στοιχεία με τη μέση τιμή των ελληνικών βιβλίων ανά θεματική κατηγορία για το έτος 2005. Στο δεύτερο μέρος παρέχονται πινακοποιημένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη μέση τιμή των ξενόγλωσσων βιβλίων ανά θεματική κατηγορία για το 2005. Δίνονται επίσης και δύο γραφήματα που αφορούν στην κατανομή του κόστους του δείγματος των βιβλίων, ελληνικών και ξενόγλωσσων. Επιστροφή

Undefined
Κατηγορία: 
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0