Είστε εδώ

Οδηγός 1: Κατανομή Προϋπολογισμού για προμήθεια υλικού

Εκτύπωση σελίδας

HEALLINK - ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ιωάννινα, 1999
Επιμέλεια έκδοσης: Δρ. Γεώργιος Ζάχος
Υπεύθυνη σύνταξης: κ. Μαρία Κολοβού
ISBN: 960-86446-0-7

Η κάθε Βιβλιοθήκη, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον τύπο της, κατανέμει τα κονδύλιά της ανάλογα με τις ανάγκες της σε πηγές πληροφόρησης. Οι ραγδαίες οικονομικές, τεχνολογικές και διοικητικές εξελίξεις που πραγματοποιούνται στο χώρο κάθε Βιβλιοθήκης καθιστούν τη διαδικασία της κατανομής αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα. Είναι επομένως επιτακτική η ανάγκη μιας καθοδήγησης στη διαδικασία κατανομής του προϋπολογισμού της Βιβλιοθήκης. Ο παρών Οδηγός (που είναι και ο πρώτος της σειράς Διαχείρισης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) που έχει εκδώσει η Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών αποβλέπει να βοηθήσει τους βιβλιοθηκονόμους στη διαδικασία σύνταξης του προϋπολογισμού. Για το σκοπό αυτό:

  • Στην πρώτη ενότητα παρατίθενται τα γενικά χαρακτηριστικά του κειμένου του προϋπολογισμού, ο σκοπός και ο τρόπος σύνταξής του
     
  • Στην επόμενη ενότητα περιγράφονται οι βασικές αρχές που πρέπει να καθοδηγούν τη διαδικασία κατανομής του προϋπολογισμού
     
  • Στη συνέχεια περιγράφεται η δομή του προϋπολογισμού και δίνονται τα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την κατανομή των δαπανών. Για τη σωστότερη επιλογή κριτηρίων κατανομής παρέχονται παραδείγματα που αφορούν τις Ακαδημαϊκές, τις Δημόσιες, τις Ειδικές και τις Σχολικές Βιβλιοθήκες
     
  • Η τελευταία ενότητα δίνει πληροφορίες για τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία κατανομής του προϋπολογισμού, όπως είναι τα έγγραφα που αξιολογούν την κατάσταση της συλλογής και καταγράφουν τις ανάγκες για το μέλλον, τα αιτήματα προϋπολογισμού, οι δηλώσεις για την πολιτική συλλογής, οι αξιολογήσεις των συλλογών ή ο,τιδήποτε μπορεί να φανεί χρήσιμο στη διαδικασία αυτή.
Undefined
Αρχείο: 
Κατηγορία: 
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0