Είστε εδώ

Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Εκτύπωση σελίδας

HEALLINK-ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ιωάννινα, 2012
Επιμέλεια έκδοσης: Δρ. Γεώργιος Ζάχος
Υπεύθυνος σύνταξης: κ. Βασίλης Πολυχρονόπουλος

To εγχειρίδιο περιλαμβάνει τις ερωτήσεις του Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης Χρηστών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, το οποίο θα συμπληρώνεται κάθε χρόνο από Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες - μετά από αίτημά τους - στη Βάση Δεδομένων της υπηρεσίας.

Ελληνικά
Κατηγορία: 
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0