Είστε εδώ

Οδηγός 4: Κανόνες Διαδανεισμού

Εκτύπωση σελίδας

HEALLINK-ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ιωάννινα, 1999
Επιμέλεια έκδοσης: Δρ. Γεώργιος Ζάχος
Υπεύθυνες σύνταξης: κ.κ. Μαρία Κολοβού και Ελισάβετ Κοτσιώνη
ISBN: 960-86446-3-1

Διαδανεισμός είναι η δραστηριότητα ανταλλαγής υλικού μεταξύ των Βιβλιοθηκών. Πρόκειται για μια διαδικασία που συμβάλλει καθοριστικά στη ζωτικότητα των Βιβλιοθηκών, καθώς με αυτό τον τρόπο ένα μεγάλο ποσοστό πληροφοριακού υλικού τίθεται στη διάθεση των χρηστών. Ο διαδανεισμός δεν αποτελεί υποκατάστατο στη διαδικασία ανάπτυξης της συλλογής, αλλά ένα εργαλείο αύξησης της επάρκειας της συλλογής.

Ο Οδηγός εκδόθηκε με σκοπό να καταγράψει σε ενιαίο κείμενο τις βασικές διαδικασίες που πρέπει να λαμβάνουν χώρα. Για το λόγο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο ανάπτυξης κανόνων διαδανεισμού σε εθνικό επίπεδο μεταξύ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Ο Οδηγός παρέχει γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την αναζήτηση και την προμήθεια υλικού μεταξύ των Βιβλιοθηκών. Βασίστηκε σε διεθνείς πρακτικές, οι οποίες αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και εφαρμόζονται τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Undefined
Αρχείο: 
Κατηγορία: 
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0