Είστε εδώ

NEA

Εκτύπωση σελίδας

09/10/2023 Αξιολόγηση των σεμιναρίων εκπαίδευσης των χρηστών της ΒΚΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης εκδήλωσε ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση έρευνας Αξιολόγησης των σεμιναρίων εκπαίδευσης φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η ΜΟΔΙΠΑΒ καλεί τους χρήστες της  Βιβλιοθήκης που παρακολούθησαν τα σεμινάρια να συνδεθούν στη Βάση Δεδομένων της υπηρεσίας και να συμπληρώσουν το Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://mopab.seab.gr/demandSurveys/index.php/285425/lang-el

09/10/2023 Αξιολόγηση των σεμιναρίων εκπαίδευσης φοιτητών στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκδήλωσε ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση έρευνας Αξιολόγησης των σεμιναρίων εκπαίδευσης φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η ΜΟΔΙΠΑΒ καλεί τους χρήστες της  Βιβλιοθήκης που παρακολούθησαν τα σεμινάρια να συνδεθούν στη Βάση Δεδομένων της υπηρεσίας και να συμπληρώσουν το Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://mopab.seab.gr/demandSurveys/index.php/849856/lang-el

25/09/2023 Ηλεκτρονική Έρευνα Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠΑΒ από το Προσωπικό των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Στα πλαίσια του ρόλου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.), περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση Προσαρμοσμένων Ερευνών Βιβλιοθηκών. Η υπηρεσία, προκειμένου για τη βελτίωση των λειτουργιών και των υπηρεσιών που προσφέρει στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της χώρας, πραγματοποίησε Έρευνα Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠΑΒ από το Προσωπικό των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 4 μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου του 2023.  

04/09/2023: Πραγματοποίηση Ηλεκτρονικής Έρευνας Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠΑΒ από το Προσωπικό των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Με στόχο την αξιολόγηση και τη βελτίωση των υπηρεσιών της η Μονάδα Διασφάλισης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών πραγματοποιεί "Ηλεκτρονική Έρευνα Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠΑΒ". Για τον λόγο αυτόν παρακαλούμε το Προσωπικό των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών να συνδεθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας και να συμπληρώσει το Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο από τις 4 μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2023. Το link για το ερωτηματολόγιο θα αποσταλεί στο Προσωπικό μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο email της Βιβλιοθήκης στην οποία ανήκουν.

04/09/2023: Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠΑΒ

Η ΜΟΔΙΠΑΒ συνέταξε "Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠΑΒ", με το οποίο το Προσωπικό των  ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών θα αξιολογεί την υπηρεσία και τις λειτουργίες της. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής έρευνας θα γίνεται ανάλυση των δεδομένων και θα συντάσσεται έκθεση με τα αποτελέσματα.

31/08/2023: Μελέτη περιπτώσεων εφαρμογής Δεικτών SDG

Οι μελέτες αναφορικά με την αξιολόγηση των βιβλιοθηκών, τα τελευταία χρόνια,έχουν τροποποιηθεί και προσανατολίζονται προς την υιοθέτηση των Δεικτών ΒιώσιμηςΑνάπτυξης SDG (Sustainable Development Goals) (http://sdgs.un.org/goals).1 Πλέον,στην αξιολόγηση των βιβλιοθηκών συμπεριλαμβάνονται και οι στόχοι για την επίτευξητης βιώσιμης ανάπτυξης αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικούαποτυπώματος.

26/07/2023: ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Έκθεση με τα αποτελέσματα της Ηλεκτρονικής Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών στις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το έτος 2023 είναι διαθέσιμη δωρεάν και μπορείτε να την κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) από την ενότητα Αξιολόγηση Βιβλιοθηκών.

17/07/2023:ΈΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2022

Η Έκθεση Στατιστικών Στοιχείων για το έτος 2022 είναι διαθέσιμη. Μπορείτε να την κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) από την ενότητα Στατιστικά Στοιχεία.

11/07/2023:ΈΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 2022

Η Έκθεση Στατιστικών Στοιχείων για τα Πανεπιστήμια της Κύπρου για το έτος 2022 είναι διαθέσιμη. Μπορείτε να την κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) από την ενότητα Στατιστικά Στοιχεία.

21/06/2023: ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η Έκθεση με τα αποτελέσματα της Ηλεκτρονικής Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το έτος 2023 είναι διαθέσιμη δωρεάν και μπορείτε να την κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) από την ενότητα Αξιολόγηση Βιβλιοθηκών.

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0