Είστε εδώ

22/12/2023: Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Εκτύπωση σελίδας

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών τα οποία απευθύνονται στους φοιτητές των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων του Πανεπιστημίου. Αμέσως μετά το τέλος του κάθε σεμιναρίου οι φοιτητές που το παρακολούθησαν κλήθηκαν να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στη Βάση Δεδομένων της ΜΟΔΙΠΑΒ. Για την αξιολόγηση των σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης συνεργάστηκε με τη ΜΟΔΙΠΑΒ. Η παρούσα έρευνα αφορά την αξιολόγηση των σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν με φυσική παρουσία των φοιτητών κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαικού έτους 2023-2024.

Κατηγορία: 
Αρχείο: 
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0