Είστε εδώ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

Εκτύπωση σελίδας

Gallica

Ψηφιακή βιβλιοθήκη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας. 

Μνημοσύνη. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη προσφέρει ένα πανόραμα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από την αρχαϊκή εποχή έως και τα ύστερα ελληνορωμαϊκά χρόνια. Περιλαμβάνει αντιπροσω­πευ­τικά έργα από όλα τα γένη και είδη του αρχαίου ελληνικού λόγου τόσο στο πρωτότυπο όσο και σε δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης λέξεων είτε σε μεμονωμένα κείμενα είτε σε ομάδες κειμένων ανά συγγραφέα ή γένος-είδος λόγου είτε στο σύνολο των κειμένων που περιλαμβάνονται.

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες | ΕΠΣΕΤ

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Περιηγηθείτε στους καταλόγους ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών που έχουν οργανωθεί από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και φιλοξενούνται στα υπολογιστικά του συστήματα. Αναζητήστε και ξεφυλλίστε πλούσιες συλλογές πολιτιστικής και εκπαιδευτικής αξίας των ψηφιακών βιβλιοθηκών που προσφέρουν μέρος του υλικού τους ελεύθερα στο διαδίκτυο.

Διαβούλευση για τα Πνευματικά Δικαιώματα (Copyright)

Η  Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων είναι ένα  συνονθύλευμα. Οι κανόνες που τα διέπουν προέρχονται από μια εποχή που  πολλά από τα προβλήματα που δημιουργούν τα πνευματικά δικαιώματα στην  ελεύθερη ροή των πληροφοριών και της πρόσβασης στη γνώση για το internet  ήταν ακόμα απρόβλεπτα. Πολλές διαφορές σε εθνικό επίπεδο καθιστούν τα  ευρωπαϊκά πνευματικά δικαιώματα αδιαφανή και μας κρατούν πίσω από το να  είμαστε σε θέση να μοιράσουμε τον πολιτισμό πέρα από σύνορα και στο  πνεύμα της ευρωπαϊκής κοινότητας.

Νέες τεχνολογίες, νέες βιβλιοθήκες και νέα… προβλήματα: τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή 

Η  εικόνα  των Βιβλιοθηκών  στην  ψηφιακή  εποχή έχει αλλάξει. Οι Βιβλιοθήκες  δεν αποτελούν πλέον «αποθηκευτικούς χώρους» έντυπου  υλικού  που  λίγοι μπορούν να  συμβουλεύονται μόνο μετά  από επίσκεψη  στο  φυσικό χώρο των Βιβλιοθηκών. Η  ψηφιακή  εποχή δίνει στις  Βιβλιοθήκες  τη  δυνατότητα  προσφοράς  υπηρεσιών από  απόσταση, επιτρέπει την  πρόσβαση των χρηστών των Βιβλιοθηκών σε  περισσότερες  πηγές  και καθιστά τις  Βιβλιοθήκες ως  τους κατ’  εξοχήν φορείς  όχι μόνο διατήρησης, αλλά κυρίως διάδοσης  και προώθησης  των επιστημών και του  πολιτισμού.

Συχνές ερωτήσεις για τα θέματα δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η πνευματική ιδιοκτησία αποτελεί είδος δικαιώματος επί αΰλων αγαθών, εδώ έργων της διανοίας, και ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των δικαιωμάτων που προστατεύουν τα έργα της ανθρωπίνης διάνοιας και είναι γενικότερα γνωστά με τον τίτλο Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Η πνευματική ιδιοκτησία, που πλέον ουσιαστικά ταυτίζεται με αυτό που στο Αγγλοαμερικανικό δίκαιο ονομάζεται Copyright, δίδει ένα περιορισμένο στο χρόνο, αλλά απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα στο δημιουργό έργων του πνεύματος, όπως αυτά ορίζονται στο νόμο, να ασκεί μία σειρά από εξουσίες, οικονομικής και ηθικής φύσεως. 

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ)

Διαδικτυακός τόπος που στόχο έχει τη συνεχή ενημέρωση των δημιουργών/ δικαιούχων - μελών του και χρηστών των πνευματικών τους έργων αλλά και όλων των ενδιαφερομένων επί των θεμάτων που αφορούν στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0