Είστε εδώ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

Εκτύπωση σελίδας

The spreadsheet page

Ιστοσελίδα για το Spreadsheet ή υπολογιστικό φύλλο, το οποίο είναι ένα διαδραστικό πρόγραμμα, μια μηχανογραφική εφαρμογή για την οργάνωση και την ανάλυση δεδομένων σε μορφή πίνακα. Αποτελεί ηλεκτρονική προσομοίωση των λογιστικών φύλλων χαρτιού. 

Datamgmt - Data Management & Warehousing

Ιστοσελίδα για την Αποθήκη Δεδομένων (Data Warehouse) και τη διαχείριση των πληροφοριών της.

1keydata.com - Data Warehouse

Ιστοσελίδα για ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία Επιχειρηματικής Ευφυΐας, την Αποθήκη Δεδομένων (Data Warehouse), η οποία συγκεντρώνει και ομαδοποιεί δεδομένα από όλες τις διαφορετικές πηγές, από τις οποίες προέρχονται τα δεδομένα μιας επιχείρησης (OLTP, ERP, CRM, legacy applications, εξωτερικές πηγές). 

Business Intelligence

Ιστοσελίδα για την Επιχειρηματική Ευφυΐα. Περιλαμβάνονται άρθρα, οδηγοί για την εφαρμογή μεθόδων Επιχειρηματικής Ευφυΐας, λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας, τρόποι διαχείρισης. Επίσης, νέα που αφορούν σε θέματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας, λεξικό για θέματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας κά.

Coalition for Networked Information (CNI)

Ιστοσελίδα της CNI για διάφορα θέματα Βιβλιοθηκών όπως, η αξιολόγηση, τα e-books, τα Ηλεκτρονικά Περιοδικά, η Πνευματική Ιδιοκτησία, τα μεταδεδομένα, τα Αποθετήρια κά.

Academic Library Building Design: Resources for Planning

Ιστοσελίδα για θέματα αρχιτεκτονικής και υποδομών Βιβλιοθηκών

Exploring the future of interlibrary loan: generalizing the experience of the University of Virginia, USA

Purpose

– The purpose of this paper is to share opinions about where the future of Interlibrary Loan could go by discussing new methods of providing service to users. These methods include the expansion of arenas in which requests are searched, and several purchase‐on‐demand options.

Design/methodology/approach

– The authors describe a framework in which resource sharing transactions are placed within four domains: free, buy, borrow, and rent. New methods of filling requests are discussed within this framework.

Findings

Tying collection development's loose ends with interlibrary loan

Purpose

– The purpose of this paper is to discover the characteristics and quality of interlibrary loan (ILL) titles, and determine whether purchasing ILL titles is a useful collection development method.

Design/methodology/approach

The digital library as place

Purpose

– The purpose of this paper is to present a high‐level investigation of the physical‐conceptual continuum occupied by both digital and physical libraries.

Design/methodology/approach

– A framework is provided for thinking about the notions of place and library. The issue of materials and the ideas they represent is considered. Places for people are considered, including issues of people's sense of place in physical and digital spaces. The issue of physical and digital spaces as places for work, collaboration, and community‐building is considered.

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0