Είστε εδώ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

Εκτύπωση σελίδας

Η εφαρμογή των στατιστικών στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Παρέχονται στατιστικά στοιχεία για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Γαλλίας που αφορούν στα έτη 2001, 2002 και 2003
 

Η σπουδαιότητα του μάρκετινγκ και της διαχείρισης ολικής ποιότητας στις Βιβλιοθήκες

Το μάρκετινγκ και η διαχείριση ολικής ποιότητας (TQM) αλληλοσυνδέονται. Το μάρκετινγκ επικεντρώνεται στη σύλληψη και στην ανάλυση των αναγκών των χρηστών. Η διαχείριση της ολικής ποιότητας αφορά στην ερώτηση αν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και τις ανάγκες των χρηστών και κατά πόσο αυτά τα δυο συμπίπτουν μεταξύ τους.
 

Η ποιότητα στις ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Βραζιλίας: Πρόταση για δείκτες από την οπτική του χρήστη

Βασισμένη σε βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με την εφαρμογή της ποιότητας στις υπηρεσίες πληροφόρησης, το άρθρο αυτό έχει ως θέμα την αξιολόγηση 16 δεικτών που δίνονταν από τη βιβλιογραφία και θεωρήθηκαν από τους ερευνητές ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα των Βιβλιοθηκών της Βραζιλίας.
 

Διαχείριση ολικής ποιότητας, βρετανικό πρότυπο πιστοποίησης

Άρθρο που εξετάζει τρία συστήματα: Το σύστημα διαχείρισης ολικής ποιότητας (TQM), το ISO 9000 και το πρότυπο Inverstors in People (IiP).
 

Έλεγχος Ποιότητας

Η διαδικασία Ελέγχου της Ποιότητας αφορά στη παρακολούθηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων μέσω της χρήσης στατιστικών μέτρων αξιολόγησης και στη γενική δέσμευση όλων για παροχή ποιοτικών προϊόντων.
 

Οκτώ αρχές για τη Διαχείριση της Ποιότητας

Περιγράφονται αναλυτικά οκτώ βασικές αρχές για τη διαχείριση της Ποιότητας
 

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0