Είστε εδώ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εκτύπωση σελίδας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συγκριτική αξιολόγηση στην ανώτατη εκπαίδευση: Υιοθετώντας τις καλύτερες πρακτικές για τη βελτίωση της ποιότητας

Η τεχνική της συγκριτικής αξιολόγησης είναι σημαντική και από θεωρητική αλλά και από πρακτική άποψη. Αποβλέπει στη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών στα ιδρύματα εξετάζοντας τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν άλλα ιδρύματα.
 

Ποιοτικά μέτρα σχετικά με μια εθνική κλίμακα - σύγκριση των προγραμμάτων

Το έγγραφο παρουσιάζει παραδείγματα όπου οι ομάδες βιβλιοθηκών έχουν βρεί τη συναίνεση στη χρησιμοποίηση του ίδιου συνόλου δεικτών σε κανονική βάση και συγκρίνει τους δείκτες χρησιμοποιούμενους και τις μεθόδους.
 

Περιεχόμενο της Συγκριτικής Αξιολόγησης

Ιστοσελίδα για τη Συγκριτική Αξιολόγηση. Περιγράφεται το περιεχόμενο της Συγκριτικής Αξιολόγησης, οι επιχειρηματικές διαδικασίες που αξιολογούνται συνήθως, ενώ παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε έρευνες Συγκριτικής Αξιολόγησης

Συγκριτική Αξιολόγηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Ιστοσελίδα για τη Συγκριτική Αξιολόγηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Περιγράφεται το περιεχόμενο της Συγκριτικής Αξιολόγησης, οι τομείς επιδόσεων που αξιολογούνται, η διαδικασία της αξιολόγησης και η χρήση των αποτελεσμάτων της.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0