Είστε εδώ

ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Εκτύπωση σελίδας

ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

The Dimension of Electronic Interlibrary Loan

Abstract: With the latest progression of information communication technologies, the document delivery system is constantly changing its trait day by day. This paper discusses the current practice of interlibrary loan and document delivery service by some leading libraries and information centers in various parts of the world. Moreover, it explores into newly developed resource-sharing tools that are becoming viable in execution of ILL services.

ARL White Paper on Interlibrary Loan

Interlibrary (ILL) loan services supplement libraries’ collections by obtaining
materials needed for research, scholarship and private study that are not
available at a user’s home institution. Research and academic libraries place ILL
requests on behalf of faculty, staff, and students for returnable items (e.g., books,
audiovisual items, microfilms) and non-returnable items (e.g., copies of journal
articles, conference papers) usually to obtain material out of scope for the

Interlibrary Loan: A Reference Service

ROCKEDBY THE MOUNTING shock waves of the explosion of the material and service expectations of the library user, the practitioners of interlibrary loan in the traditional manner are digging in behind their policies. As a consequence, one of the most important, implied obligations of the library-providing the most effective access to information-is slighted, as the borrower will not and cannot borrow and the lenders will not lend. Interlibrary loan is a technique by which one library lends material indirectly to an individual through another library.

Interlibrary Loan: Copyright Guidelines and Best Practices

Copyright and interlibrary loan Sharing materials between academic libraries, whether lending or borrowing, is critical to meeting the content needs of patrons. Many interlibrary loan (ILL) transactions involve sending or transmitting materials such as journal articles and photocopies that are not returned. While U.S. copyright law addresses non-returnables, there are some areas that still present challenges for librarians. Section 108 of the Copyright Act of 1976 addresses reproduction of copyrighted materials by libraries and archives for several purposes, including ILL.

Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών "Ίρις"

Πληροφορίες για θέματα που αφορούν στο Διαδανεισμό και στη χρήση του κεντρικού συστήματος Διαδανεισμού Βιβλίων "Ίρις"

Διαδανεισμός βιβλίων-παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Η παρούσα αναφορά καταγράφει την κατάσταση στον τομέα του Διαδανεισμού Βιβλίων στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω της αποστολής ερωτηματολογίων σε όλες τις Βιβλιοθήκες-Μέλη του ΣΕΑΒ . Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο, τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου από τις 28 βιβλιοθήκες που απάντησαν. Όπου κρίθηκε σκόπιμο παρατίθενται και ενδιαφέροντα σχόλια

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Στην εργασία αυτή περιγράφονται, με συντομία η έννοια και τα χαρακτηριστικά του διαδανεισμού, με σκοπό να γνωρίσει ο αναγνώστης το αντικείμενο. Ακολουθούν οι απόψεις και οι προβληματισμοί του συγγραφέα για την ανάγκη ύπαρξης του διαδανεισμού, τα οφέλη από την χρήση του, την συνεργασία των βιβλιοθηκών καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές.

Exploring the future of interlibrary loan: generalizing the experience of the University of Virginia, USA

Purpose

– The purpose of this paper is to share opinions about where the future of Interlibrary Loan could go by discussing new methods of providing service to users. These methods include the expansion of arenas in which requests are searched, and several purchase‐on‐demand options.

Design/methodology/approach

– The authors describe a framework in which resource sharing transactions are placed within four domains: free, buy, borrow, and rent. New methods of filling requests are discussed within this framework.

Findings

Tying collection development's loose ends with interlibrary loan

Purpose

– The purpose of this paper is to discover the characteristics and quality of interlibrary loan (ILL) titles, and determine whether purchasing ILL titles is a useful collection development method.

Design/methodology/approach

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0