Είστε εδώ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Εκτύπωση σελίδας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες

Αρκετά χρόνια αναζήτησης ιδεών, σχεδιασμών, συναντήσεων, συγγραφής, και ακροάσεων κορυφώθηκαν με αυτόν τον οδηγό εργασίας για τα διευθυντικά και τα επιτελικά στελέχη των κυβερνητικών βιβλιοθηκών. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αποτελούν ακριβώς αυτό – συμβουλές, παραδείγματα, και μοντέλα συμπεριφορών, υπηρεσίες και βέλτιστες πρακτικές για να ακολουθούνται όταν ταιριάζουν με την περίσταση.

Πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε περισσότερα για τις βιβλιοθήκες μας με μειωμένους πόρους;

Τι είδους στρατηγικές θα μπορούσαν να υιοθετήσουν οι βιβλιοθήκες για να αντισταθούν στην οικονομική κρίση και να μπορέσουν να προσφέρουν τις γνώριμες αλλά και άλλες καινοτόμες υπηρεσίες τους, στο παρόν και στο μέλλον; 

Coalition for Networked Information (CNI)

Ιστοσελίδα της CNI για διάφορα θέματα Βιβλιοθηκών όπως, η αξιολόγηση, τα e-books, τα Ηλεκτρονικά Περιοδικά, η Πνευματική Ιδιοκτησία, τα μεταδεδομένα, τα Αποθετήρια κά.

Academic Library Building Design: Resources for Planning

Ιστοσελίδα για θέματα αρχιτεκτονικής και υποδομών Βιβλιοθηκών

Συμβουλές και οδηγίες για αναζήτηση πληροφοριών στο Internet (World Wide Web)

Ο οδηγός αυτός παρέχει πληροφορίες και οδηγίες για όποιον ενδιαφέρεται για την αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο (World Wide Web)
 

ACADELIB: ηλεκτρονική λίστα επικοινωνίας σχετικά με θέματα βιβλιοθηκών

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει αναπτύξει στα πλαίσια της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΚΕΑΒ) ηλεκτρονική λίστα επικοινωνίας (mailing list). Η λίστα λειτουργεί από το Μάρτιο του 1998. Ο σκοπός της ανάπτυξης και λειτουργίας της είναι η ευρεία ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών, καθώς και ενημέρωσης, σχετικά με θέματα Βιβλιοθηκών.
 

Εγγραφή στο RSS - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0