Είστε εδώ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Εκτύπωση σελίδας

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

OCLC

Η ιστοσελίδα της OCLC περιλαμβάνει υλικό για θέματα Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών 

Annual Reviews

Η ιστοσελίδα της Annual Reviews περιλαμβάνει κείμενα κορυφαίων επιστημόνων για θέματα που σχετίζονται με τη Βιοϊατρική, τις Φυσικές και Κοινωνικές Επιστήμες και τα Οικονομικά. 

IFLA

Η ιστοσελίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών και Ιδρυμάτων (International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA), που αποτελεί έναν κορυφαίο διεθνή οργανισμό και αφορά σε υπηρεσίες σχετικές με θέματα βιβλιοθηκών και πληροφόρησης των χρηστών.

Lisu

Η ιστοσελίδα της Lisu που εδράζεται στο Πανεπιστήμιο του Loughborough περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για την Υπηρεσία, την αποστολή και την ιστορίας της. Επίσης, παρέχεται πρόσβαση στις δημοσιεύσεις της Υπηρεσίας, Νέα, ενώ παρέχεται και υποστήριξη υπό τη μορφή παροχής συμβουλών για το σχεδιασμό ερευνών, την επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων κτλ.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Η ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Περιλαμβάνει τους στόχους, το προσωπικό, τη Βάση Δεδομένων και τα Στατιστικά Στοιχεία της Υπηρεσίας, Θεματική Πύλη, όλες τις Εκθέσεις και τους Οδηγούς της Υπηρεσίας, τις υπόλοιπες Δημοσιεύσεις και τα νέα καθώς και Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τους χρήστες.

Η σπουδαιότητα του μάρκετινγκ και της διαχείρισης ολικής ποιότητας στις Βιβλιοθήκες

Το μάρκετινγκ και η διαχείριση ολικής ποιότητας (TQM) αλληλοσυνδέονται. Το μάρκετινγκ επικεντρώνεται στη σύλληψη και στην ανάλυση των αναγκών των χρηστών. Η διαχείριση της ολικής ποιότητας αφορά στην ερώτηση αν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και τις ανάγκες των χρηστών και κατά πόσο αυτά τα δυο συμπίπτουν μεταξύ τους.
 

Η ποιότητα στις ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Βραζιλίας: Πρόταση για δείκτες από την οπτική του χρήστη

Βασισμένη σε βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με την εφαρμογή της ποιότητας στις υπηρεσίες πληροφόρησης, το άρθρο αυτό έχει ως θέμα την αξιολόγηση 16 δεικτών που δίνονταν από τη βιβλιογραφία και θεωρήθηκαν από τους ερευνητές ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα των Βιβλιοθηκών της Βραζιλίας.
 

Διαχείριση ολικής ποιότητας, βρετανικό πρότυπο πιστοποίησης

Άρθρο που εξετάζει τρία συστήματα: Το σύστημα διαχείρισης ολικής ποιότητας (TQM), το ISO 9000 και το πρότυπο Inverstors in People (IiP).
 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0