Είστε εδώ

05/05/2012: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Εκτύπωση σελίδας

Ο οδηγός αυτός συντάχθηκε με κύριο στόχο να επικαιροποιηθεί η μέθοδος υπολογισμού των στατιστικών στοιχείων και κατ' επέκταση ο τρόπος υπολογισμού των δεικτών αξιολόγησης. Στην παρούσα μελέτη περιγράφονται αναλυτικά οι ερωτήσεις και προτείνονται μέθοδοι συλλογής ή υπολογισμού των απαντήσεών τους.
Επίσης, καταγράφεται ποιες από τις ερωτήσεις χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό συγκεκριμένων στατιστικών στοιχείων.
 

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0