Είστε εδώ

Επιχειρηματική Eυφυΐα

Εκτύπωση σελίδας

Στην παρούσα διπλωματική μελέτη αναλύεται αρχικά ο όρος της Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence - BI) και γίνεται μία ιστορική αναδρομή. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στη σημασία της για τις επιχειρήσεις και παρουσιάζονται οι βασικές εφαρμογές της. Επιπλέον, αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων BI και οι δυνατότητές τους. Κατόπιν, ακολουθεί η παρουσίαση διάφορων λογισμικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά και με την εφαρμογή δύο από αυτά, καταγράφονται συμπεράσματα

Πηγές: 
Βιβλιογραφία
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0