Είστε εδώ

Αξιολογώντας τις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες: μια πολύπλευρη ανάλυση του θέματος

Εκτύπωση σελίδας

Περιγράφεται η γένεση, η εξέλιξη και η τρέχουσα κατάσταση της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΠΕΡΣΕΑΣ, γίνεται αναφορά σε θέματα αξιολόγησης της συγκεκριμένης Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, προβάλλονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής και τέλος γίνονται μερικές συστάσεις για την αξιολόγηση των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών.
 

Πηγές: 
Βιβλιογραφία
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0