Είστε εδώ

Plan-Do-Check-Act - Η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων

Εκτύπωση σελίδας

Περιγραφή του σχεδίου Plan-Do-Check-Act (PDCA) για τον εντοπισμό των προβληματικών περιοχών και την ανάληψη δραστηριοτήτων βελτίωσης.
 

Πάροχος: 
Office of Organizational Excellence
Πηγές: 
Ιστοσελίδες
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0