Είστε εδώ

Πρότυπα για τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες (Οδηγός ΜΟΠΑΒ 3)

Εκτύπωση σελίδας

Ο Οδηγός παρουσιάζει μια σειρά προτύπων τα οποία έχουν ως κύριο στόχο τους να βοηθήσουν τους βιβλιοθηκονόμους, τους διδάσκοντες, τους χρήστες και τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες των ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδος στην αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης των Βιβλιοθηκών τους και στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωσή τους. Τα πρότυπα που δίνονται έχουν τη μορφή προτάσεων γενικού χαρακτήρα οι οποίες καλύπτουν όλες τις λειτουργίες της Βιβλιοθήκης προσαρμοσμένες στην Ελληνική πραγματικότητα.
 

Κατηγορία: 
Πάροχος: 
ΜΟΠΑΒ
Πηγές: 
Ιστοσελίδες
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0