Είστε εδώ

31/08/2012: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Εκτύπωση σελίδας

Ο οδηγός αυτός συντάχθηκε με κύριο στόχο να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των στατιστικών στοιχείων και των δεικτών αξιολόγησης. Οι εξελίξεις στο χώρο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών είχαν ως αποτέλεσμα αρκετές αλλαγές τόσο στο ερωτηματολόγιο όσο και στα Στατιστικά Στοιχεία και τους Καθιερωμένους Δείκτες που υπολογίζονται μέσω αυτών. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη ενός νέου, επικαιροποιημένου Οδηγού, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα νέα στοιχεία.

Κατηγορία: 
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0