Είστε εδώ

Το ζήτημα της ποιότητας της καταλογογράφησης και οι απόψεις των καταλογογράφων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Εκτύπωση σελίδας

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ποιότητα καταλογογράφησης και πώς αυτή ορίζεται από τους ίδιους τους επαγγελματίες του χώρου και πιο συγκεκριμένα από τους καταλογογράφους των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Η εξέταση της έννοιας της «ποιότητας καταλογογράφησης» στοχεύει στην κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών της παρά το γεγονός ότι δεν υφίσταται ένας ενιαίος και αντικειμενικός ορισμός αυτής. Ζητούμενο είναι να καταστεί σαφές το σύγχρονο περιβάλλον καταλογογράφησης με τα εργαλεία και τις δυνατότητες που αυτό προσφέρει, προκειμένου να γίνουν πιο αποτελεσματικές οι υπηρεσίες των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών τόσο για τους επαγγελματίες καταλογογράφους όσο και για τους χρήστες που αποτελούν τους τελικούς αποδέκτες της πληροφορίας. Ως προς την μεθοδολογία, για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε η δειγματοληπτική έρευνα ενώ η συλλογή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε μέσα από την εφαρμογή Google Forms. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ποιότητα της καταλογογράφησης εξαρτάται από ένα συνδυασμό παραγόντων, όπως είναι οι τεχνικές λεπτομέρειες των εγγραφών, η τήρηση των προτύπων, η διαδικασία της καταλογογράφησης, η ικανοποίηση των χρηστών και η απόκτηση εν γένει κουλτούρας ποιότητας.

Πηγές: 
Βιβλιογραφία
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0