Είστε εδώ

Διασφάλιση ποιότητας σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: Διερεύνηση των απόψεων/αντιλήψεων των χρηστών της βιβλιοθήκης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Εκτύπωση σελίδας

Στις μέρες μας η παραγωγή πληροφορίας είναι αυξημένη τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Η συγκέντρωση των πληροφοριών αυτών στις βιβλιοθήκες καθιστά επιτακτική την ανάγκη για την οργάνωση και την παροχή τους στους χρήστες μέσα από υπηρεσίες. Ένας σύγχρονος τρόπος οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών πληροφόρησης είναι η διοίκηση ποιότητας (Κωσταγιόλας, 2006). Παρέχοντας τις υπηρεσίες τους οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες έχουν καθοριστικό ρόλο τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην έρευνα. Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη πρέπει να είναι οργανωμένη και εξοπλισμένη έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών της. Η αξιολόγηση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης έχει ζωτική σημασία τόσο για τον επαναπροσδιορισμό των στόχων όσο και για τη διασφάλιση της ποιότητας. Η Βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου στόχο έχει τη δημιουργία και υποστήριξη ενός αξιόπιστου περιβάλλοντος πληροφόρησης, μέσα από την υιοθέτηση των στρατηγικών και μεθόδων λειτουργίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που κυρίως συμβάλλει στη διάδοση της παγκόσμιας επιστημονικής γνώσης, της μάθησης και έρευνας που παράγεται στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στην παρούσα διατριβή αρχικά αναφέρονται οι έννοιες των υπηρεσιών και της ποιότητας γενικά και στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. Ακολούθως, γίνεται παρουσίαση της έρευνας και των αποτελεσμάτων της ως προς την ικανοποίηση των χρηστών από την ποιότητα των παρερχομένων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης. Τέλος υποβάλλονται κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών

Πηγές: 
Βιβλιογραφία
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0