Είστε εδώ

06/11/2019 Οδηγίες για την Οργάνωση Σεμιναρίου για τον Πληροφοριακό Γραμματισμό στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και επιθυμητά αποτελέσματα

Εκτύπωση σελίδας

Ο Πληροφοριακός Γραμματισμός είναι το σύνολο των δεξιοτήτων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων. Οι φοιτητές κατανοούν πώς παράγονται, πώς αποτιμώνται και πώς χρησιμοποιούνται και κυρίως πώς επαναχρησιμοποιούνται οι πληροφορίες. Στο τέλος των μαθημάτων οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν τις στρατηγικές συγκέντρωσης πληροφοριών και να έχουν αναπτύξει τις δεξιότητες της κριτικής σκέψης, για να επιλέγουν, να απορρίπτουν, να συνθέτουν και να παρουσιάζουν πληροφορίες με νέο τρόπο, ώστε να επιλύουν τα πραγματικά προβλήματα.Η ΜΟΔΙΠΑΒ συνέταξε οδηγό για την Οργάνωση Σεμιναρίου για τον Πληροφοριακό Γραμματισμό. Στο κείμενο παρουσιάζονται σύγχρονες πρακτικές, δίνεται περισσότερη έμφαση στις σύγχρονες έννοιες καθώς και στις διαδικασίες εκπαίδευσης στον Πληροφοριακό Γραμματισμό. Δίνονται οδηγίες για τη συγκέντρωση και την επεξεργασία του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διεξαγωγή των σεμιναρίων με σκοπό την ευελιξία στη διαχείριση των πηγών και όχι την προσαρμογή τους σε υπάρχοντα πρότυπα.Μπορείτε να κατεβάσετε την Έκθεση από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://mopab.seab.gr/sites/default/files/pliroforiakosgrammatismos.pdf

Κατηγορία: 
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0