Είστε εδώ

ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ

Εκτύπωση σελίδας

ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ

09/03/2020: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Σας ενημερώνουμε ότι το Ερωτηματολόγιο Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το έτος 2019 είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠΑΒ. Το χρονικό διάστημα συμπλήρωσης θα είναι από τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 έως την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020.Δικαίωμα συμμετοχής στην έρευνα έχουν όλες οι Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

13/02/2020: ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Η Έκθεση με τα αποτελέσματα της Ηλεκτρονικής Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης για το έτος 2019 είναι διαθέσιμη δωρεάν και μπορείτε να την κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) από την ενότητα Αξιολόγηση Βιβλιοθηκών.

07/01/2020: ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Η Έκθεση με τα αποτελέσματα της Ηλεκτρονικής Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το έτος 2019 είναι διαθέσιμη δωρεάν και μπορείτε να την κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) από την ενότητα Αξιολόγηση Βιβλιοθηκών.

06/11/2019 Οδηγός διαχείρισης Παραρτημάτων ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Το ζήτημα των Παραρτημάτων των ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απασχόλησε για πολλά χρόνια τα ελληνικά Πανεπιστήμια. Σε πολλά ιδρύματα το θέμα αντιμετωπίστηκε με την ενοποίησή τους σε μια ενιαία Κεντρική Βιβλιοθήκη. Σε άλλα οι Βιβλιοθήκες Παραρτήματα εξακολουθούν να λειτουργούν ξεχωριστά από την Κεντρική Βιβλιοθήκη.Με την ενσωμάτωση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στα Πανεπιστήμια το ζήτημα των Παραρτημάτων επανήλθε στο προσκήνιο. Σε αρκετά ιδρύματα της χώρας παρουσιάζεται το φαινόμενο να υπάρχουν αρκετές Βιβλιοθήκες Παραρτήματα.

06/11/2019 Οδηγίες για την Οργάνωση Σεμιναρίου για τον Πληροφοριακό Γραμματισμό στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και επιθυμητά αποτελέσματα

Ο Πληροφοριακός Γραμματισμός είναι το σύνολο των δεξιοτήτων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων. Οι φοιτητές κατανοούν πώς παράγονται, πώς αποτιμώνται και πώς χρησιμοποιούνται και κυρίως πώς επαναχρησιμοποιούνται οι πληροφορίες.

25/07/2019 Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαικό έτος 2018-2019

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου διοργανώνει κάθε χρόνο, τόσο κατά το χειμερινό, όσο και κατά το εαρινό εξάμηνο, σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών τα οποία απευθύνονται στους πρωτοετείς φοιτητές των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Με το πέρας της όλης διοργάνωσης, η ΒΚΠ αποστέλλει μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με σκοπό την αξιολόγηση της όλης διαδικασίας.

04/07/2019:ΈΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 2018

Η Έκθεση Στατιστικών Στοιχείων για τα Πανεπιστήμια της Κύπρου για το έτος 2018 είναι διαθέσιμη. Μπορείτε να την κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) από την ενότητα Στατιστικά Στοιχεία.

02/07/2019:ΈΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2018

Η Έκθεση Στατιστικών Στοιχείων για το έτος 2018 είναι διαθέσιμη. Μπορείτε να την κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) από την ενότητα Στατιστικά Στοιχεία.

28/05/2019 ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΣΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Η Έκθεση με τα αποτελέσματα της Ηλεκτρονικής Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ για το έτος 2019 είναι διαθέσιμη δωρεάν και μπορείτε να την κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) από την ενότητα Αξιολόγηση Βιβλιοθηκών.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0