Είστε εδώ

ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ

Εκτύπωση σελίδας

ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ

28/01/2021: Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο για την «Αξιολόγηση των σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών»

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε συνεργασία με την Δρα Ιφιγένεια Βαρδακώστα, Υπεύθυνη Βιβλιοθηκονόμο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, συνέταξαν Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο με τίτλο «Αξιολόγηση των σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών».Η έρευνα απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, που συμμετέχουν στα σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών που διοργανώνουν οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση των σεμιναρίων από τους φοιτητές που τα παρακολουθούν.

20/01/2021: Ερωτηματολόγιο για την πραγματοποίηση Ηλεκτρονικής Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Βασικός σκοπός ύπαρξης και αποστολή μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης είναι η ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής κοινότητας που εξυπηρετεί και η προσφορά σύγχρονων υπηρεσιών Βιβλιοθήκης. Επίκεντρο της προσπάθειας και του ενδιαφέροντος είναι οι χρήστες – αναγνώστες και οι ανάγκες τους. Το παρόν ερωτηματολόγιο το οποίο συνέταξε το προσωπικό της ΜΟΔΙΠΑΒ αποσκοπεί στην ηλεκτρονική καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

23/11/2020: Έκθεση: Προσωπικό ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2019

 Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ) πραγματοποίησε έρευνα και συνέταξε έκθεση για το προσωπικό των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Η παρούσα καταγραφή αποσκοπεί στο να αποτυπώσει την κατάσταση του προσωπικού των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, αξιοποιώντας τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από όλες τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες για το έτος 2019 με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων : online συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠΑΒ, απευθείας επικοινωνία με τις βιβλιοθήκες και τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.ά.Μπορ

01/10/2020: Η Προσβασιμότητα των Φοιτητών με Αναπηρία στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης

Ο σκοπός μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την ικανοποίηση των συνεχών αυξανόμενων αναγκών της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις υπάρχουσες υποδομές για την εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών με αναπηρία στα ελληνικά Πανεπιστήμια.

15/09/2020:ΈΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2019

Η Έκθεση Στατιστικών Στοιχείων για το έτος 2019 είναι διαθέσιμη. Μπορείτε να την κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) από την ενότητα Στατιστικά Στοιχεία.

31/08/2020:ΈΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 2019

Η Έκθεση Στατιστικών Στοιχείων για τα Πανεπιστήμια της Κύπρου για το έτος 2019 είναι διαθέσιμη. Μπορείτε να την κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) από την ενότητα Στατιστικά Στοιχεία.

19/06/2020 Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου διοργανώνει κάθε χρόνο, τόσο κατά το χειμερινό, όσο και κατά το εαρινό εξάμηνο, σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών τα οποία απευθύνονται στους πρωτοετείς φοιτητές των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, καθώς και στους υποψήφιους διδάκτορες. Με το πέρας της όλης διοργάνωσης, η ΒΚΠ αποστέλλει μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με σκοπό την αξιολόγηση της όλης διαδικασίας.

11/06/2019: ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 2019

Η ΜΟΔΙΠΑΒ πραγματοποίησε και διανέμει ελεύθερα και δωρεάν έρευνα σχετικά με το Μέσο Κόστος των Βιβλίων για το έτος 2019, με σκοπό την παραχώρηση στους Υπευθύνους των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ενός εργαλείου προσεγγιστικής εκτίμησης των κονδυλίων που απαιτούνται για την αγορά βιβλίων, ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατό καλύτερη διαχείριση του προϋπολογισμού τους.

04/05/2020: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Με δεδομένο ότι οι ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες αλλά και τα ΑΕΙ της χώρας λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας εξαιτίας της πανδημίας και ύστερα από αίτημα των υπεύθυνων βιβλιοθηκονόμων, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται το χρονικό διάστημα Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το έτος 2019 έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020. Δικαίωμα συμμετοχής στην έρευνα έχουν όλες οι Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0