Είστε εδώ

NEA

Εκτύπωση σελίδας

31/3/2016 Καταγραφή Προσωπικού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην εφαρμογή Λειτουργικά Χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠΑΒ

Στα πλαίσια των νέων υπηρεσιών της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ) εντάσσεται και η αναλυτική καταγραφή του προσωπικού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με στόχο τη διαμόρφωση εικόνας για τη διοικητική διάρθρωση και τη στελέχωσή τους. Με την επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών, όποτε υπάρχουν αλλαγές στο προσωπικό, θα είναι εφικτή η διαρκής και σε πραγματικό χρόνο αποτύπωση της κατάστασης του προσωπικού σε κάθε Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη της χώρας.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι υπεύθυνοι από κάθε Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη να συνδεθούν με τους κωδικούς τους στη Βάση Δεδομένων της υπηρεσίας και μέσω της εφαρμογής Λειτουργικά χαρακτηριστικά να συμπληρώσουν τα στοιχεία του προσωπικού των Βιβλιοθηκών του Ιδρύματός τους μέχρι τις 15/4/2016. Στο ερωτηματολόγιο παρακαλούμε να καταγραφούν όλοι οι υπάλληλοι των βιβλιοθηκών, όπως βιβλιοθηκονόμοι, προσωπικό που εκτελεί βιβλιοθηκονομικές εργασίες, ειδικοί πληροφορικής, ενώ το υπόλοιπο προσωπικό (συντηρητές βιβλίων, κλητήρες κτλ.) μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία Άλλο. Από την καταγραφή εξαιρούνται οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ανάθεσης έργου.

Μπορείτε να κατεβάσετε αναλυτικές Οδηγίες συμπλήρωσης Στοιχείων Προσωπικού για τη σύνδεση στην εφαρμογή και τη συμπλήρωση των στοιχείων. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων κ. Βασίλη Πολυχρονόπουλο στο email της υπηρεσίας statlib@cc.uoi.gr και στο τηλέφωνο 2651005953.

18/03/2016: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ) μετά από συνεννόηση με τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες αποφασίζει την παράταση του χρονικού διαστήματος διεξαγωγής της Έρευνας Στατιστικών Στοιχείων για το 2015 έως την 15η Απριλίου 2016. 

17/03/2016 Ανακοίνωση ΜΟΔΙΠΑΒ για την πραγματοποίηση Ηλεκτρονικών Ερευνών Ικανοποίησης Χρηστών μετά από αίτημα των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το χρονικό διάστημα που επιθυμούν

Στα πλαίσια του αναβαθμισμένου ρόλου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ) περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση Ηλεκτρονικών Ερευνών Ικανοποίησης Χρηστών για την κατάσταση που επικρατεί σε Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της χώρας. Από το 2012 η υπηρεσία πραγματοποιεί κάθε χρόνο εφαρμογή της παραπάνω έρευνας σε Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες που δηλώνουν συμμετοχή σε χρονικό διάστημα που ορίζεται από τη ΜΟΔΙΠΑΒ.

06/03/2016: ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015

Η ΜΟΔΙΠΑΒ πραγματοποίησε και διανέμει ελεύθερα και δωρεάν έρευνα σχετικά με το Μέσο Κόστος των Βιβλίων για το έτος 2015, με σκοπό την παραχώρηση στους Υπευθύνους των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ενός εργαλείου προσεγγιστικής εκτίμησης των κονδυλίων που απαιτούνται για την αγορά βιβλίων, ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατό καλύτερη διαχείριση του προϋπολογισμού τους. Η συγκεκριμένη έρευνα είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο σε μορφή PDF από την ενότητα "ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ".

23/02/2016 Video από την Οnline παρουσίαση και εκπαίδευση στη χρήση των νέων υπηρεσιών και υποδομών Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών διοργάνωσε online παρουσίαση και εκπαίδευση στη χρήση των νέων υπηρεσιών και υποδομών  Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Δείτε εδώ το σχετικό βίντεο.
 

02/02/2016 Οnline παρουσίαση και εκπαίδευση στη χρήση των νέων υπηρεσιών και υποδομών Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Την Τετάρτη 10/02/2016 και ώρα 11.00 π.μ. η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών οργανώνει online παρουσίαση και εκπαίδευση στη χρήση των νέων υπηρεσιών και υποδομών  Επιχειρηματικής Ευφυΐας που υλοποιήθηκαν στην υπηρεσία κατά το προηγούμενο διάστημα. 

19/01/2016: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Σας ενημερώνουμε ότι το Ερωτηματολόγιο Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το έτος 2015 είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠΑΒ. Το χρονικό διάστημα συμπλήρωσης θα είναι από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 έως την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016.

Δικαίωμα συμμετοχής στην έρευνα έχουν όλες οι Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

20/11/2015: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.) μετά από συνεννόηση με τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στις οποίες πραγματοποιείται η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ αποφασίζει την παράταση του χρονικού διαστήματος διεξαγωγής της έρευνας έως την 18η Δεκεμβρίου 2015. 

21/09/2015: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2015

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.) πραγματοποιεί και φέτος Ηλεκτρονικές Έρευνες Ικανοποίησης Χρηστών σε Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της χώρας που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί μέσω της βάσης της υπηρεσίας κατά το διάστημα 21-09-2015 έως 20-11-2015. 

Οι χρήστες μπορούν να συμπληρώσουν το Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο επιλέγοντας το link της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος στο οποίο ανήκουν.  

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στις Ηλεκτρονικές Έρευνες Ικανοποίησης Χρηστών για το έτος 2015 είναι οι ακόλουθες : 

04/09/2015 : «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2015»

Η αναβαθμισμένη ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – συνέχεια της Μ.Ο.Π.Α.Β.) θα πραγματοποιήσει για το έτος 2015 Ηλεκτρονικές Έρευνες Ικανοποίησης Χρηστών σε Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες που θα εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον.

Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν μέσω της νέας τεχνολογικής υποδομής (Ιστοσελίδας και Βάσης Δεδομένων) που είναι προσβάσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση :

http://mopab.seab.gr/

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0