Είστε εδώ

NEA

Εκτύπωση σελίδας

05/02/2021: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Σας ενημερώνουμε ότι το Ερωτηματολόγιο Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το έτος 2020 είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠΑΒ (http://mopab.seab.gr/). Το χρονικό διάστημα συμπλήρωσης θα είναι από τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 έως την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021. Δικαίωμα συμμετοχής στην έρευνα έχουν όλες οι ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

28/01/2021: Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο για την «Αξιολόγηση των σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών»

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε συνεργασία με την Δρα Ιφιγένεια Βαρδακώστα, Υπεύθυνη Βιβλιοθηκονόμο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, συνέταξαν Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο με τίτλο «Αξιολόγηση των σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών».Η έρευνα απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, που συμμετέχουν στα σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών που διοργανώνουν οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση των σεμιναρίων από τους φοιτητές που τα παρακολουθούν.

20/01/2021: Ερωτηματολόγιο για την πραγματοποίηση Ηλεκτρονικής Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Βασικός σκοπός ύπαρξης και αποστολή μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης είναι η ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής κοινότητας που εξυπηρετεί και η προσφορά σύγχρονων υπηρεσιών Βιβλιοθήκης. Επίκεντρο της προσπάθειας και του ενδιαφέροντος είναι οι χρήστες – αναγνώστες και οι ανάγκες τους. Το παρόν ερωτηματολόγιο το οποίο συνέταξε το προσωπικό της ΜΟΔΙΠΑΒ αποσκοπεί στην ηλεκτρονική καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

23/11/2020: Έκθεση: Προσωπικό ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2019

 Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ) πραγματοποίησε έρευνα και συνέταξε έκθεση για το προσωπικό των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Η παρούσα καταγραφή αποσκοπεί στο να αποτυπώσει την κατάσταση του προσωπικού των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, αξιοποιώντας τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από όλες τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες για το έτος 2019 με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων : online συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠΑΒ, απευθείας επικοινωνία με τις βιβλιοθήκες και τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.ά.Μπορ

01/10/2020: Η Προσβασιμότητα των Φοιτητών με Αναπηρία στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης

Ο σκοπός μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την ικανοποίηση των συνεχών αυξανόμενων αναγκών της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις υπάρχουσες υποδομές για την εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών με αναπηρία στα ελληνικά Πανεπιστήμια.

15/09/2020:ΈΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2019

Η Έκθεση Στατιστικών Στοιχείων για το έτος 2019 είναι διαθέσιμη. Μπορείτε να την κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) από την ενότητα Στατιστικά Στοιχεία.

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0