Είστε εδώ

NEA

Εκτύπωση σελίδας

02/07/2012: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ

Η ΜΟΠΑΒ συνέταξε Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών, με το οποίο θα πραγματοποιούνται οι Ηλεκτρονικές Έρευνες στη Βάση Δεδομένων της Υπηρεσίας μετά από αίτημα των Ελληνικών Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας θα γίνεται ανάλυση των δεδομένων από την υπηρεσία και θα συντάσσεται έκθεση με τα αποτελέσματα.

05/05/2012: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Ο οδηγός αυτός συντάχθηκε με κύριο στόχο να επικαιροποιηθεί η μέθοδος υπολογισμού των στατιστικών στοιχείων και κατ' επέκταση ο τρόπος υπολογισμού των δεικτών αξιολόγησης. Στην παρούσα μελέτη περιγράφονται αναλυτικά οι ερωτήσεις και προτείνονται μέθοδοι συλλογής ή υπολογισμού των απαντήσεών τους.
Επίσης, καταγράφεται ποιες από τις ερωτήσεις χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό συγκεκριμένων στατιστικών στοιχείων.
 

26/09/2010: ΈΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010

Η Έκθεση Σταστιστικών Στοιχείων για το έτος 2010 είναι διαθέσιμη. Μπορείτε να την κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) από την ενότητα Στατιστικά Στοιχεία.

08/04/2010: ΕΡΕΥΝΑ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Η Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών αποτελεί το μοναδικό αξιόπιστο φορέα για τη συγκέντρωση επιμέρους στοιχείων που χρειάζεται το ΥΠ.Ε.Π.Θ., τα ΑΕΙ - ΤΕΙ και ο Σ.Ε.Α.Β. Η Μ.Ο.Π.Α.Β. με εντολή της Διοικούσας Επιτροπής της Οριζόντιας Δράσης Βιβλιοθηκών πραγματοποιεί έρευνα για τη Χαρτογράφηση των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με στόχο τη διαμόρφωση εικόνας ως προς τη διοικητική τους  διάρθρωση και τη στελέχωσή τους. Μπορείτε να κατεβάσετε την επιστολή της Προεδρεύουσας του Σ.Ε.Α.Β. κάνοντας κλικ εδώ.

25/01/2006: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Το εγχειρίδιο αυτό συντάχθηκε με κύριο στόχο να τυποποιηθεί η μέθοδος υπολογισμού των στατιστικών στοιχείων και κατ' επέκταση ο τρόπος υπολογισμού των δεικτών αξιολόγησης. Στην παρούσα μελέτη περιγράφονται αναλυτικά οι ερωτήσεις και προτείνονται μέθοδοι συλλογής ή υπολογισμού των απαντήσεών τους.
Επίσης καταγράφεται ποιες από τις ερωτήσεις χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό συγκεκριμένων στατιστικών στοιχείων.

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0