Είστε εδώ

NEA

Εκτύπωση σελίδας

08/04/2010: ΕΡΕΥΝΑ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Η Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών αποτελεί το μοναδικό αξιόπιστο φορέα για τη συγκέντρωση επιμέρους στοιχείων που χρειάζεται το ΥΠ.Ε.Π.Θ., τα ΑΕΙ - ΤΕΙ και ο Σ.Ε.Α.Β. Η Μ.Ο.Π.Α.Β. με εντολή της Διοικούσας Επιτροπής της Οριζόντιας Δράσης Βιβλιοθηκών πραγματοποιεί έρευνα για τη Χαρτογράφηση των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με στόχο τη διαμόρφωση εικόνας ως προς τη διοικητική τους  διάρθρωση και τη στελέχωσή τους. Μπορείτε να κατεβάσετε την επιστολή της Προεδρεύουσας του Σ.Ε.Α.Β. κάνοντας κλικ εδώ.

25/01/2006: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Το εγχειρίδιο αυτό συντάχθηκε με κύριο στόχο να τυποποιηθεί η μέθοδος υπολογισμού των στατιστικών στοιχείων και κατ' επέκταση ο τρόπος υπολογισμού των δεικτών αξιολόγησης. Στην παρούσα μελέτη περιγράφονται αναλυτικά οι ερωτήσεις και προτείνονται μέθοδοι συλλογής ή υπολογισμού των απαντήσεών τους.
Επίσης καταγράφεται ποιες από τις ερωτήσεις χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό συγκεκριμένων στατιστικών στοιχείων.

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0