Είστε εδώ

NEA

Εκτύπωση σελίδας

02/09/2013: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.) πραγματοποιεί και φέτος Ηλεκτρονικές Έρευνες Ικανοποίησης Χρηστών σε Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της χώρας που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί μέσω της βάσης της υπηρεσίας κατά το διάστημα 02-09-2013 έως 02-11-2013. Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου υπάρχουν στον ακόλουθο οδηγό

30/08/2013: ΈΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2012

Η Έκθεση Σταστιστικών Στοιχείων για το έτος 2012 είναι διαθέσιμη. Μπορείτε να την κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) από την ενότητα Στατιστικά Στοιχεία.

25/01/2013: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Σας ενημερώνουμε ότι το Ερωτηματολόγιο Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το έτος 2012 είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΠΑΒ. Το χρονικό διάστημα συμπλήρωσης θα είναι από Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013 έως Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013.

Δικαίωμα συμμετοχής στην έρευνα έχουν όλες οι ελληνικές ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

05/11/2012: ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 2011

Η ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. πραγματοποίησε και διανέμει ελεύθερα και δωρεάν έρευνα σχετικά με το Μέσο Κόστος των Βιβλίων για το έτος 2011, με σκοπό την παραχώρηση στους Υπευθύνους των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ενός εργαλείου προσεγγιστικής εκτίμησης των κονδυλίων που απαιτούνται για την αγορά βιβλίων, ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατό καλύτερη διαχείριση του προϋπολογισμού τους.Η συγκεκριμένη έρευνα είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο σε μορφή PDF από την ενότητα "ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ".

30/10/2012: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.) σε συνενόηση με τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στις οποίες πραγματοποιείται η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ αποφασίζει την παράταση του χρονικού διαστήματος διεξαγωγής της έρευνας έως την 9η Νοεμβρίου 2012. 

31/08/2012: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Ο οδηγός αυτός συντάχθηκε με κύριο στόχο να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των στατιστικών στοιχείων και των δεικτών αξιολόγησης. Οι εξελίξεις στο χώρο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών είχαν ως αποτέλεσμα αρκετές αλλαγές τόσο στο ερωτηματολόγιο όσο και στα Στατιστικά Στοιχεία και τους Καθιερωμένους Δείκτες που υπολογίζονται μέσω αυτών. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη ενός νέου, επικαιροποιημένου Οδηγού, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα νέα στοιχεία.

31/08/2012: ΈΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2011

Η Έκθεση Σταστιστικών Στοιχείων για το έτος 2011 είναι διαθέσιμη. Μπορείτε να την κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) από την ενότητα Στατιστικά Στοιχεία.

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0