You are here

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Εκτύπωση σελίδας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Access for library users with disabilities

SCONUL promotes the social model of disability, which regards people as being disabled by social barriers. If no barrier exists, then a person with an impairment is not prevented from using services. These barriers may be physical, or attitudinal or behavioural. Sometimes inappropriate or inadequate responses create barriers for disabled people. For example, students may feel embarrassed about asking for a large-print library guide in front of other people.

Library Services for Persons with Disabilities

SUMMARY. The Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA) prohibits discrimination with respect to the disabled in public entities and in "public accommodations and services operated by private entities." Passage of the ADA has prompted libraries all over the country to evaluate services to Ulese users and has generated a vast number of resources on the ADA and on services to disabled patrons. This article examines the burgeoning literature and presents a case study of The University of Alabama Libraries' efforts to meet these users' needs.

ΤΟ «ΑΝΟΙΓΜΑ» ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

Τα τελευταία χρόνια οι Βιβλιοθήκες, και ειδικότερα οι Ακαδημαϊκές, "εκμεταλλευόμενες" τις δυ­ νατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, μπορούν πλέον να επεκτείνουν τις προσφερόμε­ νες υπηρεσίες τους. και σε ειδικές κατηγορίες χρηστών, όπως είναι τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και τα άτομα με προβλήματα δυσλεξίας, που μέχρι σήμερα αδυνατούσαν να εξυπηρετήσουν λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στο χώρο τους αλλά και στο υλικό τους. Το «άνοιγμα» όμως των βιβλιοθηκών και προς αυτή την κατηγορία χρηστών, δεν είναι κάτι που πετυχαίνεται εύκολα.

Βιβλιοθήκες για Τυφλούς στην Εποχή της Πληροφορίας-Κατευθυντήριες Οδηγίες για Ανάπτυξη

Τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης έχουν τις ίδιες πληροφοριακές ανάγκες µε τους βλέποντες. Όπως ακριβώς οι βλέποντες µπορούν να διαβάσουν µια εφηµερίδα, να ακούσουν ένα CD ή να “κατεβάσουν” ηλεκτρονικές πληροφορίες από το ∆ιαδίκτυο, έτσι και τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης θέλουν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες στη µορφή της επιλογής τους. Η ανάπτυξη µιας αποτελεσµατικής υπηρεσίας πληροφόρησης για τους εντυπο- ανάπηρους είναι ιδιαίτερα σηµαντική, διότι υπάρχει πολύ λιγότερο εµπορικώς διαθέσιµο υλικό σε προσβάσιµη µορφή από αυτό που τυπώνεται για το ευρύ κοινό.

Πληροφοριακή συμπεριφορά των ατόμων με αναπηρία

Στις δεκαετίες του 1950?1970 τα κινήματα υπέρ των αστικών δικαιωμάτων έφεραν την έννοια και την ταυτότητα της αναπηρίας στο προσκήνιο, ανάλογα με αυτή της εθνικής (π.χ. μετανάστες) ή φυλετικής ταυτότητας (π.χ. μαύροι). Τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) άρχισαν να συγκεντρώνουν το διεπιστημονικό ενδιαφέρον τη δεκαετία του 1960 και έκτοτε αποτελούν ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα. Παρόλο όμως που τα ΑμεΑ αποτελούν την μειονοτική εκείνη ομάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό μελών και τις περισσότερες ανάγκες, έχουν διαφύγει της προσοχής των βιβλιοθηκών (Church et al., 2000).

Universal Access: Making Library Resources Accessible to People with Disabilities

As more information is delivered using computer and network technologies, libraries play an increasingly important role in ensuring access for all people to Internet and other information resources. In making electronic resources accessible, principles of universal design should be employed.

Universal design means that, rather than design your services and facility for the average user, you design them for people with a broad range of abilities and disabilities. Keep in mind that patrons may have learning disabilities and visual, speech, hearing, and mobility impairments.

A Survey of Library and Information Services to Physically-Challenged Students in Academic Libraries in Ogun State, Nigeria

The importance of information to the success of any academic institution should not be underestimated. Ukpanah (2006) affirms that in an academic community, information is used for learning, teaching, research and leisure. Information according to Ajiboye and Tella (2007), is used primarily for academic purposes. These findings agree with Kakai et.al (2004), when they observed that students information-seeking behaviours promote academic excellence.

GUIDE TO STATE LAWS RELATING TO LIBRARY SERVICES FOR BLIND AND PHYSICALLY HANDICAPPED INDIVIDUALS

There shall be at the Alabama Institute for Deaf and Blind a separate department of adult blind and deaf. Legislative appropriations for the department shall be made separate and apart from the legislative appropriations made for the support and operation of the institute. The department shall have authority to establish and to operate a library service for blind, visually handicapped, deaf or severely handicapped persons, and the department is hereby designated as the official agency to operate a regional library for the blind, visually handicapped, deaf and severely handicapped

Library Services for People with Disabilities Policy

ALA Council, the governing body of the American Library Association, unanimously approved the following policy. The policy was written by the Americans with Disabilities Act Assembly, a representational group administered by the Association of Specialized and Cooperative Library Agencies (ASCLA), a division of the American Library Association. 

Guidelines on library standards for people with disabilities

The aim of these guidelines is to provide benchmarks for an acceptable minimal level of service which can be used by all libraries in analysing the current level of service, in facilitating forward-planning and in developing strategies for more-effective services. It is recommended that these standards be regarded as minimum requirements and that, given the rapid developments in technology in this area, they be reviewed every two to three years.

Pages

Subscribe to RSS - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0