You are here

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

Εκτύπωση σελίδας

Διοίκηση ποιότητας στις σύγχρονες βιβλιοθήκες-υπηρεσίες πληροφόρησης : Ο ρόλος των προσδοκιών των χρηστών

Η διοίκηση ποιότητας αποτελεί ένα σύγχρονο τρόπο οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών πληροφόρησης. Στο σημερινό ραγδαία μεταβαλλόμενο περοβάλλον, η κοινωνία και η οικονομία εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από την πληροφόρηση.

An investigation on the critical success factors of total quality management implementation in Libyan construction organisations

The paper presents an investigation on the Critical Success Factors (CSFs) of the implementation of Total Quality Management (TQM) in Libyan construction organisations. A thorough review of literature has been carried out to identify the CSFs, which were then used to develop a questionnaire. Of 200 questionnaires distributed to contractors in Tripoli, 130 were completed and returned, representing a response of 65 per cent. Among of these participating organisations about two-third are from the public sector, and the rest from the private sector.

Access for library users with disabilities

SCONUL promotes the social model of disability, which regards people as being disabled by social barriers. If no barrier exists, then a person with an impairment is not prevented from using services. These barriers may be physical, or attitudinal or behavioural. Sometimes inappropriate or inadequate responses create barriers for disabled people. For example, students may feel embarrassed about asking for a large-print library guide in front of other people.

Library Services for Persons with Disabilities

SUMMARY. The Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA) prohibits discrimination with respect to the disabled in public entities and in "public accommodations and services operated by private entities." Passage of the ADA has prompted libraries all over the country to evaluate services to Ulese users and has generated a vast number of resources on the ADA and on services to disabled patrons. This article examines the burgeoning literature and presents a case study of The University of Alabama Libraries' efforts to meet these users' needs.

ΤΟ «ΑΝΟΙΓΜΑ» ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

Τα τελευταία χρόνια οι Βιβλιοθήκες, και ειδικότερα οι Ακαδημαϊκές, "εκμεταλλευόμενες" τις δυ­ νατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, μπορούν πλέον να επεκτείνουν τις προσφερόμε­ νες υπηρεσίες τους. και σε ειδικές κατηγορίες χρηστών, όπως είναι τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και τα άτομα με προβλήματα δυσλεξίας, που μέχρι σήμερα αδυνατούσαν να εξυπηρετήσουν λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στο χώρο τους αλλά και στο υλικό τους. Το «άνοιγμα» όμως των βιβλιοθηκών και προς αυτή την κατηγορία χρηστών, δεν είναι κάτι που πετυχαίνεται εύκολα.

Πολυγλωσσικές και Πολυπολιτισμικές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Η παρούσα εργασία έχει ως πρωταρχικό στόχο να εστιάσει την προσοχή στα πολυγλωσσικά ζητήματα που εμπλέκονται στο σχεδιασμό ψηφιακών βιβλιοθηκών προσβάσιμων μέσω του Διαδικτύου.

Βιβλιοθήκες για Τυφλούς στην Εποχή της Πληροφορίας-Κατευθυντήριες Οδηγίες για Ανάπτυξη

Τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης έχουν τις ίδιες πληροφοριακές ανάγκες µε τους βλέποντες. Όπως ακριβώς οι βλέποντες µπορούν να διαβάσουν µια εφηµερίδα, να ακούσουν ένα CD ή να “κατεβάσουν” ηλεκτρονικές πληροφορίες από το ∆ιαδίκτυο, έτσι και τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης θέλουν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες στη µορφή της επιλογής τους. Η ανάπτυξη µιας αποτελεσµατικής υπηρεσίας πληροφόρησης για τους εντυπο- ανάπηρους είναι ιδιαίτερα σηµαντική, διότι υπάρχει πολύ λιγότερο εµπορικώς διαθέσιµο υλικό σε προσβάσιµη µορφή από αυτό που τυπώνεται για το ευρύ κοινό.

Πληροφοριακή συμπεριφορά των ατόμων με αναπηρία

Στις δεκαετίες του 1950?1970 τα κινήματα υπέρ των αστικών δικαιωμάτων έφεραν την έννοια και την ταυτότητα της αναπηρίας στο προσκήνιο, ανάλογα με αυτή της εθνικής (π.χ. μετανάστες) ή φυλετικής ταυτότητας (π.χ. μαύροι). Τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) άρχισαν να συγκεντρώνουν το διεπιστημονικό ενδιαφέρον τη δεκαετία του 1960 και έκτοτε αποτελούν ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα. Παρόλο όμως που τα ΑμεΑ αποτελούν την μειονοτική εκείνη ομάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό μελών και τις περισσότερες ανάγκες, έχουν διαφύγει της προσοχής των βιβλιοθηκών (Church et al., 2000).

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ / ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου προσφέρεται στον πολίτη υλικό, το οποίο ψηφιοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Αξιοποίηση των Συλλογών του Ιδρύματος Ευγενίδου» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ΚΠΣ, Μέτρο 1.3.). Το υλικό αυτό συνδέεται με την πλούσια εκπαιδευτική δραστηριότητα του Ιδρύματος τα τελευταία πενήντα χρόνια. 
Οι συλλογές που ψηφιοποιήθηκαν περιλαμβάνουν: 

Pages

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0