You are here

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

Εκτύπωση σελίδας

Διαβούλευση για τα Πνευματικά Δικαιώματα (Copyright)

Η  Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων είναι ένα  συνονθύλευμα. Οι κανόνες που τα διέπουν προέρχονται από μια εποχή που  πολλά από τα προβλήματα που δημιουργούν τα πνευματικά δικαιώματα στην  ελεύθερη ροή των πληροφοριών και της πρόσβασης στη γνώση για το internet  ήταν ακόμα απρόβλεπτα. Πολλές διαφορές σε εθνικό επίπεδο καθιστούν τα  ευρωπαϊκά πνευματικά δικαιώματα αδιαφανή και μας κρατούν πίσω από το να  είμαστε σε θέση να μοιράσουμε τον πολιτισμό πέρα από σύνορα και στο  πνεύμα της ευρωπαϊκής κοινότητας.

Νέες τεχνολογίες, νέες βιβλιοθήκες και νέα… προβλήματα: τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή 

Η  εικόνα  των Βιβλιοθηκών  στην  ψηφιακή  εποχή έχει αλλάξει. Οι Βιβλιοθήκες  δεν αποτελούν πλέον «αποθηκευτικούς χώρους» έντυπου  υλικού  που  λίγοι μπορούν να  συμβουλεύονται μόνο μετά  από επίσκεψη  στο  φυσικό χώρο των Βιβλιοθηκών. Η  ψηφιακή  εποχή δίνει στις  Βιβλιοθήκες  τη  δυνατότητα  προσφοράς  υπηρεσιών από  απόσταση, επιτρέπει την  πρόσβαση των χρηστών των Βιβλιοθηκών σε  περισσότερες  πηγές  και καθιστά τις  Βιβλιοθήκες ως  τους κατ’  εξοχήν φορείς  όχι μόνο διατήρησης, αλλά κυρίως διάδοσης  και προώθησης  των επιστημών και του  πολιτισμού.

Συχνές ερωτήσεις για τα θέματα δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η πνευματική ιδιοκτησία αποτελεί είδος δικαιώματος επί αΰλων αγαθών, εδώ έργων της διανοίας, και ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των δικαιωμάτων που προστατεύουν τα έργα της ανθρωπίνης διάνοιας και είναι γενικότερα γνωστά με τον τίτλο Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Η πνευματική ιδιοκτησία, που πλέον ουσιαστικά ταυτίζεται με αυτό που στο Αγγλοαμερικανικό δίκαιο ονομάζεται Copyright, δίδει ένα περιορισμένο στο χρόνο, αλλά απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα στο δημιουργό έργων του πνεύματος, όπως αυτά ορίζονται στο νόμο, να ασκεί μία σειρά από εξουσίες, οικονομικής και ηθικής φύσεως. 

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ)

Διαδικτυακός τόπος που στόχο έχει τη συνεχή ενημέρωση των δημιουργών/ δικαιούχων - μελών του και χρηστών των πνευματικών τους έργων αλλά και όλων των ενδιαφερομένων επί των θεμάτων που αφορούν στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

Universal Access: Making Library Resources Accessible to People with Disabilities

As more information is delivered using computer and network technologies, libraries play an increasingly important role in ensuring access for all people to Internet and other information resources. In making electronic resources accessible, principles of universal design should be employed.

Universal design means that, rather than design your services and facility for the average user, you design them for people with a broad range of abilities and disabilities. Keep in mind that patrons may have learning disabilities and visual, speech, hearing, and mobility impairments.

A Survey of Library and Information Services to Physically-Challenged Students in Academic Libraries in Ogun State, Nigeria

The importance of information to the success of any academic institution should not be underestimated. Ukpanah (2006) affirms that in an academic community, information is used for learning, teaching, research and leisure. Information according to Ajiboye and Tella (2007), is used primarily for academic purposes. These findings agree with Kakai et.al (2004), when they observed that students information-seeking behaviours promote academic excellence.

GUIDE TO STATE LAWS RELATING TO LIBRARY SERVICES FOR BLIND AND PHYSICALLY HANDICAPPED INDIVIDUALS

There shall be at the Alabama Institute for Deaf and Blind a separate department of adult blind and deaf. Legislative appropriations for the department shall be made separate and apart from the legislative appropriations made for the support and operation of the institute. The department shall have authority to establish and to operate a library service for blind, visually handicapped, deaf or severely handicapped persons, and the department is hereby designated as the official agency to operate a regional library for the blind, visually handicapped, deaf and severely handicapped

Library Services for People with Disabilities Policy

ALA Council, the governing body of the American Library Association, unanimously approved the following policy. The policy was written by the Americans with Disabilities Act Assembly, a representational group administered by the Association of Specialized and Cooperative Library Agencies (ASCLA), a division of the American Library Association. 

Guidelines on library standards for people with disabilities

The aim of these guidelines is to provide benchmarks for an acceptable minimal level of service which can be used by all libraries in analysing the current level of service, in facilitating forward-planning and in developing strategies for more-effective services. It is recommended that these standards be regarded as minimum requirements and that, given the rapid developments in technology in this area, they be reviewed every two to three years.

Access to libraries for persons with disabilities - CHECKLIST

In many countries all over the world, access for patrons with disabilities to use libraries is not yet available or even expected. In order to provide equal opportunities for all library users, it is necessary to look with the eyes of these patron groups at the physical condition of library buildings, as well as library services and programs.

Pages

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0