You are here

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

Εκτύπωση σελίδας

Προσεγγίζοντας την ποιότητα της αναγνωστικής πολιτικής των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Στο σημερινό υβριδικό περιβάλλον συνύπαρξης του εντύπου με το ηλεκτρονικό – ψηφιακό δημοσίευμα, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες καλούνται να ανταποκριθούν στις επιστημονικές ανάγκες και να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες της ακαδημαϊκής κοινότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες της πληροφόρησης, ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους.

Διασφάλιση ποιότητας σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: Διερεύνηση των απόψεων/αντιλήψεων των χρηστών της βιβλιοθήκης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Στις μέρες μας η παραγωγή πληροφορίας είναι αυξημένη τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Η συγκέντρωση των πληροφοριών αυτών στις βιβλιοθήκες καθιστά επιτακτική την ανάγκη για την οργάνωση και την παροχή τους στους χρήστες μέσα από υπηρεσίες. Ένας σύγχρονος τρόπος οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών πληροφόρησης είναι η διοίκηση ποιότητας (Κωσταγιόλας, 2006). Παρέχοντας τις υπηρεσίες τους οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες έχουν καθοριστικό ρόλο τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην έρευνα.

Ηγεσία και ποιότητα στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών αποτελεί θέμα επιβίωσης για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και μέσο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους. Σε περιόδους κρίσης και συνεχών αλλαγών η ανάγκη για αποτελεσματική ηγεσία μέσω της ποιότητας γίνεται πιο έντονη. Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι παρόλη την προσοχή που έχει δοθεί στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και πηγών από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, σχετικά λιγότερη προσοχή έχει δοθεί στη συστηματική κατανόηση των διαδικασιών της ηγεσίας σε σχέση με τις προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας.

Διοίκηση ποιότητας στις σύγχρονες βιβλιοθήκες-υπηρεσίες πληροφόρησης : Ο ρόλος των προσδοκιών των χρηστών

Η διοίκηση ποιότητας αποτελεί ένα σύγχρονο τρόπο οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών πληροφόρησης. Στο σημερινό ραγδαία μεταβαλλόμενο περοβάλλον, η κοινωνία και η οικονομία εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από την πληροφόρηση.

An investigation on the critical success factors of total quality management implementation in Libyan construction organisations

The paper presents an investigation on the Critical Success Factors (CSFs) of the implementation of Total Quality Management (TQM) in Libyan construction organisations. A thorough review of literature has been carried out to identify the CSFs, which were then used to develop a questionnaire. Of 200 questionnaires distributed to contractors in Tripoli, 130 were completed and returned, representing a response of 65 per cent. Among of these participating organisations about two-third are from the public sector, and the rest from the private sector.

Access for library users with disabilities

SCONUL promotes the social model of disability, which regards people as being disabled by social barriers. If no barrier exists, then a person with an impairment is not prevented from using services. These barriers may be physical, or attitudinal or behavioural. Sometimes inappropriate or inadequate responses create barriers for disabled people. For example, students may feel embarrassed about asking for a large-print library guide in front of other people.

Library Services for Persons with Disabilities

SUMMARY. The Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA) prohibits discrimination with respect to the disabled in public entities and in "public accommodations and services operated by private entities." Passage of the ADA has prompted libraries all over the country to evaluate services to Ulese users and has generated a vast number of resources on the ADA and on services to disabled patrons. This article examines the burgeoning literature and presents a case study of The University of Alabama Libraries' efforts to meet these users' needs.

ΤΟ «ΑΝΟΙΓΜΑ» ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

Τα τελευταία χρόνια οι Βιβλιοθήκες, και ειδικότερα οι Ακαδημαϊκές, "εκμεταλλευόμενες" τις δυ­ νατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, μπορούν πλέον να επεκτείνουν τις προσφερόμε­ νες υπηρεσίες τους. και σε ειδικές κατηγορίες χρηστών, όπως είναι τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και τα άτομα με προβλήματα δυσλεξίας, που μέχρι σήμερα αδυνατούσαν να εξυπηρετήσουν λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στο χώρο τους αλλά και στο υλικό τους. Το «άνοιγμα» όμως των βιβλιοθηκών και προς αυτή την κατηγορία χρηστών, δεν είναι κάτι που πετυχαίνεται εύκολα.

Πολυγλωσσικές και Πολυπολιτισμικές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Η παρούσα εργασία έχει ως πρωταρχικό στόχο να εστιάσει την προσοχή στα πολυγλωσσικά ζητήματα που εμπλέκονται στο σχεδιασμό ψηφιακών βιβλιοθηκών προσβάσιμων μέσω του Διαδικτύου.

Pages

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0