Είστε εδώ

17/03/2016 Ανακοίνωση ΜΟΔΙΠΑΒ για την πραγματοποίηση Ηλεκτρονικών Ερευνών Ικανοποίησης Χρηστών μετά από αίτημα των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το χρονικό διάστημα που επιθυμούν

Εκτύπωση σελίδας

Στα πλαίσια του αναβαθμισμένου ρόλου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ) περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση Ηλεκτρονικών Ερευνών Ικανοποίησης Χρηστών για την κατάσταση που επικρατεί σε Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της χώρας. Από το 2012 η υπηρεσία πραγματοποιεί κάθε χρόνο εφαρμογή της παραπάνω έρευνας σε Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες που δηλώνουν συμμετοχή σε χρονικό διάστημα που ορίζεται από τη ΜΟΔΙΠΑΒ.

Προκειμένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών η ΜΟΔΙΠΑΒ ενημερώνει τόσο τους υπεύθυνους βιβλιοθηκονόμους όσο και το σύνολο του προσωπικού των βιβλιοθηκών ότι στο εξής οι Ηλεκτρονικές Έρευνες Ικανοποίησης Χρηστών δεν θα πραγματοποιούνται σε καθορισμένα από την υπηρεσία χρονικά διαστήματα, αλλά μετά από αίτημα των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το χρονικό διάστημα που επιθυμούν.

Για τον προγραμματισμό μιας Ηλεκτρονικής Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών απαιτείται η συμπλήρωση και αποστολή Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος πραγματοποίησης Ηλεκτρονικής Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο e-mail της ΜΟΔΙΠΑΒ (statlib@cc.uoi.gr), την οποία μπορείτε να κατεβάσετε (βλ. Αρχείο στο τέλος του μηνύματος).

Μετά τη αποστολή της Αίτησης το προσωπικό της ΜΟΔΙΠΑΒ θα επικοινωνήσει μαζί σας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σημειώνεται ότι σε συνεννόηση με την υπηρεσία οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες μπορούν να ζητήσουν να τροποποιηθεί το Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών ή και να συνταχθεί ένα εξ ολοκλήρου νέο Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της βιβλιοθήκης τους.

Οι ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες μπορούν στο εξής να προγραμματίζουν την αξιολόγησή τους από τους χρήστες τους μέσω της ανανεωμένης Βάσης Δεδομένων της ΜΟΔΙΠΑΒ. 

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0