Είστε εδώ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Ελληνικά

Η Αξιολόγηση αποτελεί μέρος της διαδικασίας αλλαγής και της επιδίωξης μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης να λειτουργεί αποτελεσματικά έχοντας στο επίκεντρο την ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών της. Στα πλαίσια του αναβαθμισμένου ρόλου της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β.), η οποία μετονομάστηκε σε Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.), περιλαμβάνεται η πιλοτική εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) σε δύο Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της χώρας. Οι Εκθέσεις - Αναφορές παρουσιάζουν με αναλυτικούς πίνακες και διαγράμματα τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου και διατίθενται σε μορφή PDF.
 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Ελληνικά

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Ελληνικά

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0