You are here

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

Εκτύπωση σελίδας

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες

Αρκετά χρόνια αναζήτησης ιδεών, σχεδιασμών, συναντήσεων, συγγραφής, και ακροάσεων κορυφώθηκαν με αυτόν τον οδηγό εργασίας για τα διευθυντικά και τα επιτελικά στελέχη των κυβερνητικών βιβλιοθηκών. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αποτελούν ακριβώς αυτό – συμβουλές, παραδείγματα, και μοντέλα συμπεριφορών, υπηρεσίες και βέλτιστες πρακτικές για να ακολουθούνται όταν ταιριάζουν με την περίσταση.

Δημοτικές βιβλιοθήκες και τοπική κοινωνία: αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο καλών πρακτικών και προγραμμάτων της ΕΕ

Οι βιβλιοθήκες ανταποκρινόμενες στις σύγχρονες τεχνικές του μάνατζμεντ για όλο και καλύτερη ποιότητα, εφαρμόζουν τεχνικές αξιολόγησης οι οποίες κατά κανόνα παρέχουν δείκτες μέτρησης και βελτίωσης της απόδοσης των διοικήσεων. Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα στις βιβλιοθήκες απασχολεί τους επιστήμονες της πληροφόρησης ως πρωταρχικό στοιχείο επιβίωσης τους αλλά και ικανοποίησης των χρηστών τους. Η ΕΕ από την πλευρά της στηρίζει μέσα από προγράμματα και ad hoc πρωτοβουλίες τις βιβλιοθήκες.

«Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας: Αξιολόγηση υπηρεσιών και ικανοποίηση χρηστών»

 Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η μελέτη του βαθμού ικανοποίησης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών όλων των ελληνικών ΑΕΙ. Η αλήθεια είναι ότι έχουν υλοποιηθεί πληθώρα ερευνών σχετικές με την αξιολόγηση των υπηρεσιών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. Οι μελέτες που έχουν γίνει όμως, αφορούν σε κάθε βιβλιοθήκη ξεχωριστά. Δεν έχει γίνει κάποια συνολική προσπάθεια μέτρησης αξιολόγησης υπηρεσιών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και ικανοποίησης των χρηστών τους.

Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βιβλιοθήκες: εκπαίδευση και αξιολόγηση

Οι εξελίξεις στον τομέα της νέας τεχνολογίας δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστες τις βιβλιοθήκες και γενικότερα τα κέντρα πληροφόρησης σε όλο τον κόσμο. Στην εποχή της πληροφόρησης που ζούμε, οι βιβλιοθήκες έχουν μετεξελιχθεί σε οργανισμούς ανάκτησης, οργάνωσης και διάθεσης παντός είδους πληροφοριών, τόσο σε παραδοσιακή, αλλά κυρίως σε ηλεκτρονική μορφή. Η σημαντικότερη ίσως αλλαγή που έγινε στις βιβλιοθήκες είναι η εισαγωγή των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης σε αυτές και η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών τους υπηρεσιών. 

Αξιολόγηση ευχρηστίας συστημάτων αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού τους οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες προβαίνουν σε προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης ή σε αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων. Κρίσιμος παράγοντας επιλογής ενός συστήματος αυτοματοποίησης βιβλιοθήκης είναι η ευχρηστία του. Ενώ όμως η αξιολόγηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός τέτοιου συστήματος είναι μάλλον απλή υπόθεση, δεν συμβαίνει το ίδιο σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο της ευχρηστίας του. Προς αποφυγή επηρεασμού από προσωπικές προτιμήσεις μελών των επιτροπών αξιολόγησης, θα πρέπει να καθορίζονται συγκεκριμένοι τρόποι μέτρησης της ευχρηστίας.

Η διεθνοποίηση της αξιολόγησης των βιβλιοθηκών και η ανάπτυξη του LibQUAL+™

Ποια είναι η σηµασία της κοινωνικής προσφοράς των υπηρεσιών µιας βιβλιοθήκης; Πώς αξιολογούµε την ποιότητα του έργου που παράγουν οι βιβλιοθήκες; Πώς µπορούµε να βελτιώσουµε την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών; Πώς µπορούµε να καταγράψουµε µε συστηµατικό τρόπο τις γνώµες, τις προσδοκίες και την άποψη που έχουν οι χρήστες µιας βιβλιοθήκης για το έργο που αυτή η µονάδα παράγει; Μπορούµε να συγκρίνουµε το έργο που παράγεται ανάµεσα σε πολλές, διαφορετικές βιβλιοθήκες και εάν ναι, µε ποιόν τρόπο µπορούµε να συγκρίνουµε αποτελεσµατικά την αξία αυτού του έργου; Πώς µπορούµε να µάθουµε τι είδους βε

Πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε περισσότερα για τις βιβλιοθήκες μας με μειωμένους πόρους;

Τι είδους στρατηγικές θα μπορούσαν να υιοθετήσουν οι βιβλιοθήκες για να αντισταθούν στην οικονομική κρίση και να μπορέσουν να προσφέρουν τις γνώριμες αλλά και άλλες καινοτόμες υπηρεσίες τους, στο παρόν και στο μέλλον; 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ποιότητα στην καθημερινή συζήτηση χρησιμοποιείται με την απόλυτη έννοια. Τα άτομα τη χρησιμοποιούν για να περιγράψουν ακριβά εστιατόρια και πολυτελή αυτοκίνητα. Με την απόλυτη έννο ια, η ποιότητα συνδέεται με τη φύση του καλού, της ομορφιάς και της αλήθειας. Στον απόλυτο ορισμό τα πράγματα τα οποία έχουν ποιότητα παρουσιάζουν υψηλά πρότυπα, τα οποία δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Τα προϊόντα ποιότητας διακρίνονται από την τελειότητα, έχουν αξία και προσδίδουν κύρος σε αυτούς που τα κατέχουν. Η σπανιότητα και η ακρίβεια είναι δύο από τα χαρακτηριστικά ποιότητας σε αυτόν τον ορισμό.

Pages

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0