Είστε εδώ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

Εκτύπωση σελίδας

ANSI

Αμερικανικό ινστιτούτο διεθνών προτύπων

 

Συγκριτική αξιολόγηση στην ανώτατη εκπαίδευση: Υιοθετώντας τις καλύτερες πρακτικές για τη βελτίωση της ποιότητας

Η τεχνική της συγκριτικής αξιολόγησης είναι σημαντική και από θεωρητική αλλά και από πρακτική άποψη. Αποβλέπει στη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών στα ιδρύματα εξετάζοντας τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν άλλα ιδρύματα.
 

Ποιοτικά μέτρα σχετικά με μια εθνική κλίμακα - σύγκριση των προγραμμάτων

Το έγγραφο παρουσιάζει παραδείγματα όπου οι ομάδες βιβλιοθηκών έχουν βρεί τη συναίνεση στη χρησιμοποίηση του ίδιου συνόλου δεικτών σε κανονική βάση και συγκρίνει τους δείκτες χρησιμοποιούμενους και τις μεθόδους.
 

Ετήσια έκθεση στατιστικών στοιχείων του LISU για το 2004

Η έκθεση του LISU για το 2004 παρέχει στοιχεία για όλους τους τομείς των Βιβλιοθηκών στη Μεγάλη Βρετανία, παρουσιάζοντας κάθε τομέα χωριστά. Με αυτό τον τρόπο δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης των Βιβλιοθηκών και πώς οδηγήθηκαν σε αυτή.
 

Η εφαρμογή των στατιστικών στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Παρέχονται στατιστικά στοιχεία για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Γαλλίας που αφορούν στα έτη 2001, 2002 και 2003
 

Η σπουδαιότητα του μάρκετινγκ και της διαχείρισης ολικής ποιότητας στις Βιβλιοθήκες

Το μάρκετινγκ και η διαχείριση ολικής ποιότητας (TQM) αλληλοσυνδέονται. Το μάρκετινγκ επικεντρώνεται στη σύλληψη και στην ανάλυση των αναγκών των χρηστών. Η διαχείριση της ολικής ποιότητας αφορά στην ερώτηση αν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και τις ανάγκες των χρηστών και κατά πόσο αυτά τα δυο συμπίπτουν μεταξύ τους.
 

Η ποιότητα στις ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Βραζιλίας: Πρόταση για δείκτες από την οπτική του χρήστη

Βασισμένη σε βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με την εφαρμογή της ποιότητας στις υπηρεσίες πληροφόρησης, το άρθρο αυτό έχει ως θέμα την αξιολόγηση 16 δεικτών που δίνονταν από τη βιβλιογραφία και θεωρήθηκαν από τους ερευνητές ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα των Βιβλιοθηκών της Βραζιλίας.
 

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0