Είστε εδώ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

Εκτύπωση σελίδας

Οδηγός κανόνων διαδανεισμού (Οδηγός ΜΟΠΑΒ 4)

Ο Οδηγός εκδόθηκε από τη ΜΟΠΑΒ με σκοπό να καταγράψει σε ενιαίο κείμενο τις βασικές διαδικασίες που πρέπει να λαμβάνουν χώρα για το Διαδανεισμό. Για το λόγο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο ανάπτυξης κανόνων διαδανεισμού σε εθνικό επίπεδο μεταξύ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0