Είστε εδώ

ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ

Εκτύπωση σελίδας

ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ

10/05/2023 Πραγματοποίηση Ηλεκτρονικής Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από 10-05-2023 έως 31-05-2023

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην προσπάθειά της να γνωρίζει τον βαθμό ικανοποίησης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες - χρήστες της από τις Συλλογές, τις Υπηρεσίες και τις Υποδομές της, πραγματοποιεί μέσω της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ) του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης των Αναγνωστών - Χρηστών της.

08/05/2023 Πραγματοποίηση Ηλεκτρονικής Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών στις Bιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από 08-05-2023 έως 16-06-2023

Οι Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην προσπάθειά τους να γνωρίζουν τον Βαθμό Ικανοποίησης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες - χρήστες τους από τις Συλλογές, τις Υπηρεσίες και τις Υποδομές τους, πραγματοποιούν μέσω της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ) του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης των Αναγνωστών - Χρηστών τους.

07/04/2023: Οδηγός σύνταξης Οργανογράμματος στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Εδώ και πολλά χρόνια αντικείμενο έρευνας των κοινωνικών επιστημών αποτελεί η ανθρώπινη οργάνωση. Υπάρχει μια πλούσια βιβλιογραφία και πολλές διαφορετικές θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ορολογίες για τα διάφορα είδη οργάνωσης, τους στόχους, την αποτελεσµατικότητα, τη διαχείριση, τη δομή τους. Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας εστιάζει σε εμπορικούς και βιομηχανικούς οργανισμούς. Παρά τις σημαντικές διαφορές με αυτούς τους οργανισμούς, η οργάνωση εφαρμόζεται και σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι οι ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

21/03/2023 Πραγματοποίηση Ηλεκτρονικής Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών στη Bιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς από 21-03-2023 έως 28-04-2022

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην προσπάθειά της να γνωρίζει τον Βαθμό Ικανοποίησης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες - χρήστες της από τις Συλλογές, τις Υπηρεσίες και τις Υποδομές της, πραγματοποιεί μέσω της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ) του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης των Αναγνωστών - Χρηστών της.

16/03/2023: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Ύστερα από αίτημα των υπεύθυνων βιβλιοθηκονόμων, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται το χρονικό διάστημα Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το έτος 2022 έως την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023. Δικαίωμα συμμετοχής στην έρευνα έχουν όλες οι ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. 

28/02/2023: Έκθεση αξιολόγησης των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει κάθε χρόνο σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών τα οποία απευθύνονται στους φοιτητές των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων του Πανεπιστημίου. Φέτος, αμέσως μετά το τέλος του κάθε σεμιναρίου οι φοιτητές που το παρακολούθησαν κλήθηκαν να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στη Βάση Δεδομένων της ΜΟΔΙΠΑΒ. Για την αξιολόγηση των σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνεργάστηκε με τη ΜΟΔΙΠΑΒ.

30/01/2023: Μέσο Κόστος Ελληνικών Βιβλίων για το έτος 2022

Κάθε Βιβλιοθήκη, ανεξάρτητα από µέγεθος και τύπο, διαθέτει μέρος του προϋπολογισμού της για την προμήθεια βιβλίων. Συνεπώς, τα στατιστικά στοιχεία για το μέσο κόστος των βιβλίων αποτελούν μια χρήσιμη πληροφορία κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού προσκτήσεων βιβλίων. Με την παρούσα έρευνα η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ) παρέχει στις Βιβλιοθήκες στοιχεία για την καλύτερη εκτίµηση των κονδυλίων που απαιτούνται για την πρόσκτηση ελληνικών βιβλίων, συµβάλλοντας έτσι στην όσο το δυνατό καλύτερη διαχείριση του προϋπολογισµού τους. 

11/01/2023: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Σας ενημερώνουμε ότι το Ερωτηματολόγιο Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το έτος 2022 είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠΑΒ (http://mopab.seab.gr/). Το χρονικό διάστημα συμπλήρωσης θα είναι από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 έως την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023. Δικαίωμα συμμετοχής στην έρευνα έχουν όλες οι ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

07/12/2022: Έκθεση Αξιολόγησης των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των φοιτητών του Μεσογειακού Ελληνικού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου διοργανώνει κάθε χρόνο σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών τα οποία απευθύνονται στους φοιτητές των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων του Πανεπιστημίου. Για την αξιολόγηση των σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου συνεργάστηκε με τη ΜΟΔΙΠΑΒ.

30/11/2022 Οδηγός εφαρμογής της συμπερίληψης στις Βιβλιοθήκες

Τον 21ο αιώνα ο ρόλος των Βιβλιοθηκών αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς. Οι απαιτήσεις των χρηστών διαρκώς αυξάνονται. Η αύξηση των προσδοκιών επηρεάζει τον ρόλο των Βιβλιοθηκών, οι οποίες, ως κέντρα δια βίου μάθησης και κοινωνικοποίησης, καλούνται να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες τους στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0