Είστε εδώ

Οδηγοί

Εκτύπωση σελίδας

Δημοσιεύσεις Οδηγοί

Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

HEALLINK-ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ιωάννινα, 2012
Επιμέλεια έκδοσης: Δρ. Γεώργιος Ζάχος
Υπεύθυνος σύνταξης: κ. Βασίλης Πολυχρονόπουλος

To εγχειρίδιο περιλαμβάνει τις ερωτήσεις του Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης Χρηστών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, το οποίο θα συμπληρώνεται κάθε χρόνο από Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες - μετά από αίτημά τους - στη Βάση Δεδομένων της υπηρεσίας.

Ελληνικά

Οδηγός Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωμένων Δεικτών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

HEALLINK-ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ιωάννινα, 2012
Επιμέλεια έκδοσης: Δρ. Γεώργιος Ζάχος 
Υπεύθυνος σύνταξης: κ. Βασίλης Πολυχρονόπουλος

Undefined

Οδηγός για το Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

HEALLINK-ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ιωάννινα, 2012
Επιμέλεια έκδοσης: Δρ. Γεώργιος Ζάχος 
Υπεύθυνος σύνταξης: κ. Βασίλης Πολυχρονόπουλος

Undefined

Οδηγός για τις ερωτήσεις του Ερωτηματολογίου Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

HEALLINK-ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ιωάννινα, 2012
Επιμέλεια έκδοσης: Δρ. Γεώργιος Ζάχος
Υπεύθυνος σύνταξης: κ. Βασίλης Πολυχρονόπουλος

Undefined

Οδηγός 6: Εφαρμογή πρακτικών Ολικής Ποιότητας στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

HEALLINK-ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ιωάννινα, 2006
Επιμέλεια έκδοσης: Δρ. Γεώργιος Ζάχος
Υπεύθυνη σύνταξης: κ. Ευαγγελία Χαλαύτρη
ISBN: 978-960-86446-5-6
ISSN: 1791-0242

Undefined

Τυποποιημένες Ερωτήσεις Ερωτηματολογίου Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Στόχος του παρόντος εγχειριδίου είναι η κωδικοποίηση και τυποποίηση των ερωτήσεων του Ερωτηματολογίου Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων που διανέμεται κάθε χρόνο από τη ΜΟΠΑΒ. Στην παρούσα μελέτη περιγράφονται αναλυτικά οι ερωτήσεις και προτείνονται μέθοδοι συλλογής ή υπολογισμού των απαντήσεών τους.

Undefined

Καθιερωμένοι Δείκτες Αξιολόγησης Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Στη συνάντηση των εκπροσώπων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που έγινε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στις 27 Απριλίου 2001, καθιερώθηκε συγκεκριμένος αριθμός δεικτών που θα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών της Ελλάδας. Αρχίζοντας από το 2004, οι ετήσιες εκθέσεις της ΜΟΠΑΒ θα βασίζονται στους καθιερωμένους δείκτες αξιολόγησης. Στη συνάντηση καθιερώθηκαν επίσης τα στατιστικά στοιχεία με καθορισμένη ονοματολογία που θα συγκεντρώνονται για τον υπολογισμό των δεικτών.

Undefined

Οδηγός 5: Αποτίμηση Βιβλιοθηκών & Υπηρεσιών Πληροφόρησης

HEALLINK-ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ιωάννινα, 2001
Επιμέλεια έκδοσης: Δρ. Γεώργιος Ζάχος
Υπεύθυνη σύνταξης: κ. Ευαγγελία Χαλαύτρη
ISBN: 960-86446-4-X

Undefined

Οδηγός 4: Κανόνες Διαδανεισμού

HEALLINK-ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ιωάννινα, 1999
Επιμέλεια έκδοσης: Δρ. Γεώργιος Ζάχος
Υπεύθυνες σύνταξης: κ.κ. Μαρία Κολοβού και Ελισάβετ Κοτσιώνη
ISBN: 960-86446-3-1

Undefined

Οδηγός 3: Πρότυπα για τις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

HEALLINK - ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ιωάννινα, 1999
Επιμέλεια έκδοσης: Δρ. Γεώργιος Ζάχος
Υπεύθυνη σύνταξης: κ. Ελισάβετ Κοτσιώνη
ISBN: 960-86446-2-3

Undefined

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Οδηγοί
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0