Είστε εδώ

13/11/2023: Πραγματοποίηση Ηλεκτρονικής Έρευνας Αποτίμησης της κατάστασης και της λειτουργίας των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από το Προσωπικό

Εκτύπωση σελίδας

Η ΜΟΔΙΠΑΒ πραγματοποιεί "Έρευνα Αποτίμησης της κατάστασης και της λειτουργίας των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από το Προσωπικό". Προσκαλεί το Προσωπικό των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών να συνδεθεί στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που έχει αποσταλεί με email στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και να αποτιμήσει την κατάσταση και τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης στην οποία απασχολείται. Η έρευνα αφορά, σε πρώτη φάση, τις Κεντρικές Βιβλιοθήκες. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής έρευνας θα γίνει ανάλυση των δεδομένων και θα συνταχθεί έκθεση με τα αποτελέσματα.

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0