Είστε εδώ

06/11/2023: Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης της κατάστασης και της λειτουργίας των ελληνικών Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών από το Προσωπικό

Εκτύπωση σελίδας

Η ΜΟΔΙΠΑΒ συνέταξε "Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης της κατάστασης και της λειτουργίας των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από το Προσωπικό", με το οποίο το Προσωπικό των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών θα αποτιμά την κατάσταση και τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης στην οποία απασχολείται. Το ερωτηματολόγιο είναι βασισμένο στο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Common Assessment Framework - CAF). Η έρευνα θα αφορά, σε πρώτη φάση, τις Κεντρικές Βιβλιοθήκες. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής έρευνας θα γίνεται ανάλυση των δεδομένων και θα συντάσσεται έκθεση με τα αποτελέσματα.

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0