Είστε εδώ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

Οδηγός αποτίμησης ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (Οδηγός ΜΟΠΑΒ 2)

Η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας, το μεγάλο κόστος για την αγορά υλικού, η αύξηση του αριθμού των δημοσιευμένων πληροφοριών, η ανάγκη on-line πρόσβασης σε αυτές, αλλά και η ανάγκη ύπαρξης στοιχείων που να τεκμηριώνουν την αξία της Βιβλιοθήκης και την ικανοποιητική διαχείριση των κονδυλίων, επιβάλλουν τη χρήση συγκεκριμένων μέτρων αποτίμησης.

Δείκτες αξιολόγησης για την ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις οι δείκτες αξιολόγησης της παραδοσιακής Βιβλιοθήκης μπορούν να προσαρμοστούν και στην αξιολόγηση της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης (π.χ. ο "αριθμός αιτημάτων πληροφόρησης" μπορεί να περιλαμβάνει και τον "αριθμό των ηλεκτρονικών αιτημάτων πληροφόρησης"), χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν και νέοι δείκτες.

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0