Είστε εδώ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

Εκτύπωση σελίδας

Διαχείριση ηλεκτρονικών υπηρεσιών Βιβλιοθήκης: τρέχοντα ζητήματα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Η.Β.

Το άρθρο αυτό παρέχει μια σύντομη επισκόπηση για τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι βιβλιοθηκονόμοι και οι επαγγελματίες της πληροφόρησης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Η.Β.
 

MINES. Μέτρηση της επίδρασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης

Το έργο MINES συλλέγει στοιχεία σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης καθώς και δημογραφικά στοιχεία χρηστών και τα αναλύει προκειμένου να μετρήσει την επίδραση των υπηρεσιών αυτών.
 

ΕΛΟΤ

Ελληνικός οργανισμός τυποποίησης
 

NISO

Εθνικός οργανισμός τυποποίησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
 

ISO

Διεθνής οργανισμός τυποποίησης

ANSI

Αμερικανικό ινστιτούτο διεθνών προτύπων

 

Συγκριτική αξιολόγηση στην ανώτατη εκπαίδευση: Υιοθετώντας τις καλύτερες πρακτικές για τη βελτίωση της ποιότητας

Η τεχνική της συγκριτικής αξιολόγησης είναι σημαντική και από θεωρητική αλλά και από πρακτική άποψη. Αποβλέπει στη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών στα ιδρύματα εξετάζοντας τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν άλλα ιδρύματα.
 

Ποιοτικά μέτρα σχετικά με μια εθνική κλίμακα - σύγκριση των προγραμμάτων

Το έγγραφο παρουσιάζει παραδείγματα όπου οι ομάδες βιβλιοθηκών έχουν βρεί τη συναίνεση στη χρησιμοποίηση του ίδιου συνόλου δεικτών σε κανονική βάση και συγκρίνει τους δείκτες χρησιμοποιούμενους και τις μεθόδους.
 

Ετήσια έκθεση στατιστικών στοιχείων του LISU για το 2004

Η έκθεση του LISU για το 2004 παρέχει στοιχεία για όλους τους τομείς των Βιβλιοθηκών στη Μεγάλη Βρετανία, παρουσιάζοντας κάθε τομέα χωριστά. Με αυτό τον τρόπο δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης των Βιβλιοθηκών και πώς οδηγήθηκαν σε αυτή.
 

Η εφαρμογή των στατιστικών στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Παρέχονται στατιστικά στοιχεία για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Γαλλίας που αφορούν στα έτη 2001, 2002 και 2003
 

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0